Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Mobilbillett

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Mobilbillett
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Enkeltbilletter i Kristiansandsområdet

Enkeltbilletter i Kristiansandsområdet

For reiser innenfor Kristiansandsområdet. For reiser på våre ordinære bussruter i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla kommune, betaler du maksimalt tre takster for reise på enkeltbillett. Enkeltbilletter kjøper du på bussen eller på forhånd med vår mobilapp AKT Mobilbillett. For nattbusser, ekspressbusser og flybusser gjelder egne regler. Mobilbilletten gjelder ikke på disse bussene.

SONEKART FOR KRISTIANSANDSOMRÅDET

Ruteområdet i Kristiansandsområdet er delt inn i grønn, gul og blå fargekode. Prisen for enkeltbillett blir beregnet ut fra hvor mange soner du passerer. Du betaler kun nærtakst ved reise innenfor én av sonene i Kristiansandsområdet. Gyldig overgangstid for viderereise i samme sone er minimum 45 minutter fra rutemessig ankomsttid. Informasjon om overgangstid står på billetten. Finn først reisestrekning i sonekart før du finner prisen i pristabellen nedenfor. Du kan kjøpe hele reisen fra avgangssone til ankomstsone.

 

 

 

 

PRISTABELL FOR KRISTIANSANDSOMRÅDET

Forhåndskjøp av enkeltbilletter med AKT Mobilbillett er et rimeligere alternativ enn kontantkjøp om bord på bussen. Du kan du velge å betale via SMS (betaling via teleoperatør) eller bankkort (VISA/Mastercard), hvor betaling med bankkort er det rimeligste alternativet. 
Husk at nå betaler du nærtakst når du kun skal reise innenfor én sone (merk at reise fra sone 505 til sone 507 ikke blir regnet som nærsone, selv om det er samme fargekode). Bruk av Reisepenger (verdikort) gir 20 % rabatt på barn, voksen og honnør enkeltbillett.

Prisene gjelder ordinære ruter som kjøres på avtale for Agder Kollektivtrafikk AS.  På ekspressbusser/flybusser/nattbusser gjelder egne takster.

 

      

Sirkel Billetter Pos AKT RGB

ENKELTBILLETT  OM BORD

 Sirkel Mobiltelefon Pos AKT RGB

*AKT MOBILBILLETT  SMS

Sirkel Mobiltelefon Pos AKT RGB

AKT MOBILBILLETT BANKKORT

Voksen Barn/honnør Voksen Barn/honnør Voksen Barn/honnør
REISE INNAD I NÆRSONE  31,­–  16,­–  27,­–   14,­–  22,– 11,– 

REISE MELLOM

Grønn

Gul

                    43,– 22,–  37,–  19,–  32,–  16,–
Grønn Blå    58,– 29,–  49,–  25,–  44,–  22,–
Gul Blå VIA  43,– 22,–   37,–   19,–  32,–  16,–
Gul Gul Grønn  43,– 22,–   37,–   19,–  32,–  16,–
Blå Blå Grønn   58,–   29,–  49,–  25,–   44,–  22,–
Blå Gul Grønn  58,–  29,–  49,–  25,–   44,–  22,–

Priser pr 1. februar 2016

*Merk at prisen på SMS-tjenester kan varierere fra teleleverandør til teleleverandør. Sjekk derfor priser for SMS-tjenester hos din teleleverandør. 

 

BILLETTKATEGORIER FOR KRISTIANSANDSOMRÅDET

Voksen

 • Gjelder for aldersgruppen 16–66 år.


Barn/honnør

 • Gjelder for aldersgruppen 4–15 år og alle over 67 år.
 • Gjelder også for alle med honnørkort fra NAV. Ektefelle eller registrert partner til personer som har rett til honnørbillett, får også kjøpe honnørbillett når disse reiser sammen.
 • 50 % rabatt avrundet opp til nærmeste hele krone.
 • Barn under 4 år reiser gratis i følge med betalende passasjer.


Vernepliktig

 • Gjelder for alle i førstegangstjeneste.
 • 50 % rabatt på voksenbillett avrundet opp til nærmeste hele krone.


Sykkel

 • Fast pris kr 40,-

Nærtakst

 • Du betaler nærtakst ved reise innenfor én av sonene i Kristiansandsområdet,
 • Fri viderereise i nærsonen innen 45  minutter.


Familiebillett

 • Når 2 foresatte reiser på voksen enkeltbillett, reiser egne barn under 16 år gratis.


Barnehagebillett

 • Når barnehagepersonell reiser med større grupper barn under 4 år, reiser 2 av disse barna gratis.
 • Resten må betale.


Gruppebillett

 • Når 12 personer eller flere reiser samlet, gis det 20 % rabatt på voksen enkeltbillett.
 • Det gis ikke rabatt for barn/honnør, men disse teller med i antall reisende.
 • Er gruppen større enn 15 personer, må transportør kontaktes dagen i forveien.


24-timersbilett

 • 24-timersbillett for Kristiansandsområdet utstedes på ordinært busskort for dem som har dette fra før – eller som engangskort.
 • 24-timersbillett er uavhengig av alderskategori.
 • Les mer om 24-timersbillett her.


Gratis reise

 • Barn under 4 år reiser gratis i følge med betalende passasjer.
 • Hunder, barnevogn, trehjulsykkel, bagasje inntil 20 kg, ski, rullestol til betalende passasjer, ledsager til døvblind og ledsager til passasjer som har brukerkort fra «Transporttjeneste for funksjonshemmede», er også gratis.


Overgangsregler

 • Fri viderereise i samme sone (ankomstsonen) innen 45 minutter fra rutemessig ankomsttid.
 • Gyldig overgangstid vises på billetten.
 • Mobilbilletten er gyldig i 2 timer etter aktivering, innenfor betalte soner.

 

(Merk at det ikke er mulig å splitte betalingen i en kontantdel og en kortdel. Hele betalingen må skje på samme betalingsform)

 

 
Snarveier