Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Mobilbillett

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Mobilbillett
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Enkeltbilletter i HELE Agder

Enkeltbilletter i HELE Agder

For reiser på tvers av fylkesgrensen. Du kan krysse fylkesgrensen mellom Aust- og Vest-Agder med enkeltbillett uavhengig av busselskap. Prisen for reise over fylkesgrensen blir beregnet etter hvor mange soner du passerer. Normalt telles soner langs traséen der det går ordinære rutegående busser. For enkeltbilletter vil du maksimalt betale for 29 soner. Prisene gjelder ordinære ruter som kjøres på avtale for Agder Kollektivtrafikk AS og Aust-Agder fylkeskommune. På ekspressbusser, flybusser og nattbusser gjelder egne priser.


PRISTABELL FOR HELE AGDER

Pris avhengig av ønsket reiselengde. Sjekk prisen mot antall soner i sonetabell for Aust-Agder. Prisene gjelder ordinære ruter som kjøres på avtale for Agder Kollektivtrafikk AS og Aust-Agder fylkeskommune. På ekspressbusser/flybusser/nattbusser gjelder egne priser. Husk at betaling med reisepenger gir 30 % rabatt på reisen for barn, voksen og honnør.

 

Antall soner

Enkeltbillett

Voksen

Reisepenger 

30 % rabatt

Enkeltbillett

Barn/Honnør

Reisepenger

30 % rabatt

1 34,- 23,80 17,- 11,90
2 53,- 37,10 27,- 18,90
3 72,- 50,40 36,- 25,20
4 91,- 63,70 46,- 32,20
5 112,- 78,40 56,- 39,20
6 133,- 93,10 67,- 46,90
7 154,- 107,80 77,- 53,90
8 175,- 122,50 88,- 61,60
9 196,- 137,20 98,- 68,60
10 217,- 151,90 109,- 76,30
11 238,- 166,60 119,- 83,30
12 259,- 181,30 130,- 91,00
13 280,- 196,00 140,- 98,00
14 301,- 210,70 151,- 105,70
15 322,- 225,40 161,- 112,70
16 343,- 240,10 172,- 120,40
17 364,- 254,80 182,- 127,40
18 385,- 269,50 193,- 135,10
19 406,- 284,20 203,- 142,10
20 427,- 298,90 214,- 149,80
21 448,- 313,60 224,- 156,80
22 469,- 328,30 235,- 164,50
23 490,- 343,00 245,- 171,50
24 511,- 357,70 256,- 179,20
25 532,- 372,40 266,- 186,20
26 553,- 387,10 277,- 193,90
27 574,- 401,80 287,- 200,90
28 595,- 416,50 298,- 208,60
29 616,- 431,20 308,- 215,60

 Priser pr februar 2016

 

SONETABELL FOR HELE AGDER

Finn antall soner i krysningspunktet mellom avreisested og ankomststed, og sjekk mot pristabellen over.
VA = For reiser innenfor Vest-Agder gjelder egne soner og priser.  

 

AVREISESTED ANKOMSTSTED
Linje 501 Kristiansand Nar Linje 522 Kristiansand Ost Linje 502 Kristiansand Vest Linje 512 Kristiansand Nord Linje 504 Vennesla Linje 507 Songdalen Linje 505 Sogne Linje 601 Mandal Linje 710 Lyngdal Linje 801 Flekkefjord Linje 215 Lillesand Linje 211 Grimstad Linje 201 Arendal Linje 105 Tvedestrand Linje 101 Risor Linje 309 Evje Og Hornnes Linje 313 Bygland Linje 404 Valle Linje 407 Bykle Linje 410 Hovden
501 Kristiansand Nær VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 6 8 11 13 8 11 19 21 24
522 Kristiansand Øst VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 3 5 7 10 12 7 10 18 20 23
502 Kristiansand Vest VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 6 8 11 13 7 10 18 20 23
512 Kristiansand Nord VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 6 8 11 13 7 10 18 20 23
504 Vennesla  VA  VA  VA  VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 7 10 18 20 23
507 Songdalen VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 6 9 17 19 22
505 Søgne VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 7 10 18 20 23
601 Mandal VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 7 9 11 14 16 8 11 19 21 24
710 Lyngdal VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 10 12 14 16 18 9 12 20 22 25
801 Flekkefjord VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 14 16 18 20 22 13 16 24 26 29
215 Lillesand 4 3 4 4 5 5 5 7 10 14 1 3 5 8 10 8 11 19 21 24
211 Grimstad 6 5 6 6 7 7 7 9 12 16 3 1 3 6 8 7 10 18 20 23
201 Arendal 8 7 8 8 9 9 9 11 14 18 5 3 1 4 6 9 12 20 22 25
105 Tvedestrand 11 10 11 11 12 12 12 14 16 20 8 6 4 1 3 10 13 21 23 26
101 Risør 13 12 13 13 14 14 14 16 18 22 10 8 6 3 1 12 15 23 25 27
309 Evje og Hornnes 8 7 7 7 7 6 7 8 9 13 8 7 9 10 12 1 4 12 14 17
313 Bygland 11 10 10 10 10 9 10 11 12 16 11 10 12 13 15 4 1 9 11 14
04 Valle 19 18 18 18 18 17 18 19 20 24 19 18 20 21 23 12 9 1 3 6
407 Bykle 21 20 20 20 20 19 20 21 22 26 21 20 22 23 25 14 11 3 1 4
410 Hovden 24 23 23 23 23 22 23 24 25 29 24 23 25 26 27 17 14 6 4 1

 

SONEKART FOR HELE AGDER

Dersom du ikke finner ditt reisemål i sonetabellen - kan du også bruke sonekartet for hele Agder.
Tell antall soner som henger sammen korteste vei fra påstigningssone til avstigningssone.
Sjekk antall soner mot pristabell for å finne riktig pris.

Sonekart for hele Agder

 

BILLETTKATEGORIER AUST-AGDER


Voksen

 • Gjelder for aldersgruppen 16–66 år.

 

Barn/honnør

 • Gjelder for aldersgruppen 4–15 år og alle over 67 år.
 • Gjelder også for alle med honnørkort fra NAV. Ektefelle eller registrert partner til personer som har rett til honnørbillett, får også kjøpe honnørbillett når disse reiser sammen.
 • 50 % rabatt avrundet opp til nærmeste hele krone.
 • Barn under 4 år reiser gratis i følge med betalende passasjer.

 

Vernepliktig

 • Gjelder for alle i førstegangstjeneste.
 • Pris lik barnebillett.

 

Sykkel

 • Fast pris kr 40,-

 

Hund

 • Gratis.

 

Gratis reise

 • Barn under 4 år reiser gratis i følge med betalende passasjer.
 • Hund, barnevogn, trehjulsykkel, bagasje inntil 20 kg, ski, rullestol til betalende passasjer, ledsager til døvblind og ledsager til passasjer som har brukerkort fra «Transporttjeneste for funksjonshemmede», er også gratis.

 

Overgangsregler

 • Fri viderereise i samme sone innen 45 minutter fra rutemessig ankomsttid.
 • Gyldig overgangstid vises på billetten. 

 

(Merk at det ikke er mulig å splitte betalingen i en kontantdel og en kortdel. Hele betalingen må skje på samme betalingsform)

 
Snarveier