Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Mobilbillett

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Mobilbillett
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Enkeltbilletter Aust-Agder

Enkeltbilletter Aust-Agder

For reiser innenfor Aust-Agder. Prisen for enkeltbillett i Aust-Agder blir beregnet ut ifra hvor mange soner du passerer. Normalt telles soner langs traseen der det går ordinære rutegående busser. For enkeltbilletter vil du maksimalt betale for 29 soner. Prisene gjelder ordinære ruter som kjøres på avtale for Agder Kollektivtrafikk AS og Aust-Agder fylkeskommune. På ekspressbusser, flybusser og nattbusser gjelder egne priser.

PRISTABELL FOR AUST-AGDER

Pris er avhengig av ønsket reiselengde. Sjekk prisen mot antall soner i sonetabell for Aust-Agder eller sonekart for Aust-Agder.
Prisene gjelder ordinære ruter som kjøres på avtale for Agder Kollektivtrafikk AS og Aust-Agder fylkeskommune. På ekspressbusser, flybusser og nattbusser gjelder egne takster. 
Husk at betaling med reisepenger gir 30 % rabatt på reisen for barn, voksen og honnør.

 

Antall soner

Enkeltbillett

Voksen

Reisepenger 

30 % rabatt

Enkeltbillett

Barn/Honnør

Reisepenger

30 % rabatt

1 34,- 23,80 17,- 11,90
2 53,- 37,10 27,- 18,90
3 72,- 50,40 36,- 25,20
4 91,- 63,70 46,- 32,20
5 112,- 78,40 56,- 39,20
6 133,- 93,10 67,- 46,90
7 154,- 107,80 77,- 53,90
8 175,- 122,50 88,- 61,60
9 196,- 137,20 98,- 68,60
10 217,- 151,90 109,- 76,30
11 238,- 166,60 119,- 83,30
12 259,- 181,30 130,- 91,00
13 280,- 196,00 140,- 98,00
14 301,- 210,70 151,- 105,70
15 322,- 225,40 161,- 112,70
16 343,- 240,10 172,- 120,40
17 364,- 254,80 182,- 127,40
18 385,- 269,50 193,- 135,10
19 406,- 284,20 203,- 142,10
20 427,- 298,90 214,- 149,80
21 448,- 313,60 224,- 156,80
22 469,- 328,30 235,- 164,50
23 490,- 343,00 245,- 171,50
24 511,- 357,70 256,- 179,20
25 532,- 372,40 266,- 186,20
26 553,- 387,10 277,- 193,90
27 574,- 401,80 287,- 200,90
28 595,- 416,50 298,- 208,60
29 616,- 431,20 308,- 215,60

Priser pr februar 2016

 

SONETABELL FOR AUST-AGDER

Finn antall soner i krysningspunktet mellom avreisested og ankomststed, og sjekk mot pristabellen over.
VA = For reiser innenfor Vest-Agder gjelder egne soner og priser.

AVREISESTED ANKOMSTSTED
Linje 501 Kristiansand Nar Linje 219 Birkeland Linje 216 Lillesand Linje 211 Grimstad Linje 209 Osedalen Linje 205 Nedenes Fevik Linje 202 Arendal Hisoy Linje 204 Stokken Linje 105 Tvedestrand Linje 101 Risor Linje 115 Gjerstad Linje 309 Evje Linje 313 Bygland Linje 404 Valle Linje 407 Bykle Linje 410 Hovden
501 Kristiansand nær VA 4 4 6 9 7 8 9 11 13 15 8 11 19 21 24
219 Birkeland 4 1 2 4 6 5 6 7 9 11 13 7 9 18 20 23
216 Lillesand 4 2 1 3 7 4 5 6 8 10 12 8 10 19 21 24
211 Grimstad 6 4 3 1 5 2 3 4 6 8 10 7 9 18 20 23
209 Osedalen 9 6 7 5 1 4 3 4 4 6 8 7 10 18 20 23
205 Nedenes/Fevik 7 5 4 2 4 1 2 3 5 7 9 8 11 19 21 24
202 Arendal/Hisøy 8 6 5 3 3 2 1 2 4 6 8 9 11 20 22 25
204 Stokken 9 7 6 4 4 3 2 1 3 6 8 10 13 21 23 26
105 Tvedestrand 11 9 8 6 4 5 4 3 1 4 6 10 12 21 23 26
101 Risør 13 11 10 8 6 7 6 6 4 1 5 12 14 23 25 28
115 Gjerstad 15 13 12 10 8 9 8 8 6 5 1 13 15 24 26 29
309 Evje 8 7 8 7 7 8 9 10 10 12 13 1 4 12 14 17
313 Bygland 11 9 10 9 10 11 11 13 12 14 15 4 1 9 11 14
404 Valle 19 18 19 18 18 19 20 21 21 23 24 12 9 1 3 6
407 Bykle 21 20 21 20 20 21 22 23 23 25 26 14 11 3 1 4
410 Hovden 24 23 24 23 23 24 25 26 26 28 29 17 14 6 4 1

 


SONEKART FOR AUST-AGDER

Dersom du ikke finner ditt reisemål i sonetabellen - kan du også bruke sonekartet for Aust-Agder. Sonekartet gjelder for reiser i Aust-Agder og til/fra Kristiansand. Tell antall soner i kartet, fra påstigningssted til avstigningssted langs korteste vei.

Sonekart for Aust-Agder

 

BILLETTKATEGORIER AUST-AGDER

Voksen

 • Gjelder for aldersgruppen 16–66 år. 

 

Barn/honnør

 • Gjelder for aldersgruppen 4–15 år og alle over 67 år.
 • Gjelder også for alle med honnørkort fra NAV. Ektefelle eller registrert partner til personer som har rett til honnørbillett, får også kjøpe honnørbillett når disse reiser sammen.
 • 50 % rabatt avrundet opp til nærmeste hele krone.
 • Barn under 4 år reiser gratis i følge med betalende passasjer.

 

Vernepliktig

 • Gjelder for alle i førstegangstjeneste.
 • Pris lik barnebillett.

  

Sykkel

 • Fast pris kr 40,-

 

Hund

 • Gratis

 

Gratis reise

 • Barn under 4 år reiser gratis i følge med betalende passasjer.
 • Hund, barnevogn, trehjulsykkel, bagasje inntil 20 kg, ski, rullestol til betalende passasjer, ledsager til døvblind og ledsager til passasjer som har brukerkort fra «Transporttjeneste for funksjonshemmede», er også gratis.

 

Overgangsregler

 • Fri viderereise i samme sone (ankomstsonen) innen 45 minutter fra rutemessig ankomsttid.
 • Gyldig overgangstid vises på billetten. 

 

(Merk at det ikke er mulig å splitte betalingen i en kontantdel og en kortdel. Hele betalingen må skje på samme betalingsform)

 

 
Snarveier