Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • NYHET! AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  NYHET! AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Tips og råd for å reise med AKT

Tips og råd for å reise med AKT

Les mer om hvordan du reiser med lokal- og ekspressbusser i Agder, og hva du bør tenke på når barn skal ta bussen alene, når du skal reise med rullestol eller barnevogn, eller ønsker å ha med mye reisegods.

Tips og råd for å reise med AKTVi har nedenfor satt sammen noen tips og råd for at du skal få en mest mulig behagelig kollektivreise i Agderfylkene.  

Last ned vår brosjyre 

"Bussreiser med rullestol, barnevogn eller annet reisegods"

Ta også gjerne en titt i vår flerspråklige brosjyre "Hvordan reise med lokalbuss i Agder"

Hvordan reise med lokalbuss i Agder

Tips og råd for reisen

Barn som reiser alene på buss


Når er barnet ditt gammel nok til å reise alene med kollektivtrafikk? Dette finnes det ikke noe konkret svar på, og avhenger av barnets modenhet og utvikling. Uansett må barnet være gammel nok til å kunne ta vare på seg selv. Merk at betjeningen ikke har en spesiell lovpålagt plikt å ta ansvar for barn som reiser alene. Nedenfor kan du laste ned en brosjyre Barneombudet har laget med råd til foreldre som skal sende barna alene med offentlige transportmidler.

Mange barn reiser alene til mor eller far i helgene og blir også sendt alene for å besøke nære venner eller slektninger i høytider og ferier.

 • Ha alltid med lapp med telefonnummer Det er forskjell på å reise kollektivt på lokalbusser og ekspressbusser, særlig de yngste barna kan oppleve engstelse som øker faren for misforståelser. Barnet bør alltid ha med seg en lapp med nedskrevne telefonnumre til aktuelle kontaktpersoner.
 • Lokalbusser Lokalbusser blir som oftest benyttet på kortere strekninger og ofte i et nærmiljø barnet er kjent i. På lokalbussene er det mange holdeplasser å forholde seg til og det er mange passasjerer som stiger av og på i stort tempo. For å reise alene med lokalbusser må du vite at barnet ditt kan håndtere denne type situasjoner. Du kan ikke forvente at sjåførene vil kunne klare å holde oversikt over når ditt barn er kommet til riktig holdeplass.
 • Ekspressbusser Ekspressbusser blir ofte nyttet på lengre strekninger, til steder hvor barnet gjerne ikke er lokalkjent. Det er ikke så mange holdeplasser å forholde seg til, men barnet ankommer ofte et ukjent sted. Dette krever at barnet selv klarer å orientere seg i forhold til informasjon og holdeplasser.  
 • Brosjyre fra Barneombudet De yngste barn som reiser alene er ofte avhengige av andre for å få informasjon om reisen og for å forstå skilt som er satt opp for å hjelpe passasjerene. Å gå av på riktig holdeplass når man ikke kan lese skiltene er ikke lett. Å få vite tidspunktet for når bussen skal være framme hjelper lite når barnet ikke kan klokken (kilde Barneombudet.no). I brosjyren ”Barn som reiser alene” finner du råd til foreldre som skal sende barna alene med offentlige transportmidler. Brosjyren er utviklet i samarbeid med psykolog Magne Raundalen og på bakgrunn av et idémyldringsmøte med fagpersoner og ulike transportselskaper.


Last ned brosjyren i PDF-format.

 


Skal jeg stige på foran? Kan jeg kjøpe billetten på bussen? Stopper bussen automatisk på holdeplassen? Se om du finner svaret på dine spørsmål her ...

 

Før reisen

 • Billett eller busskort? Periodebillett på reisekort vil alltid lønne seg hvis du bruker bussen regelmessig. På reisekortet kan du velge mellom periodebillett (hvor du kan bruke bussen så mye du vil innenfor en gitt periode, vanligvis 30 dager) eller du kan kjøpe reisekort som fylles på med reisepenger og som gir deg rabatt i forhold til enkeltbillett.  Periodebilletten deles inn etter alder og gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet. I Kristiansand kan du også kjøpe Flexikort med 10 eller 20 reiser. Du kan også benytte vår mobilbillett i begge Agderfylkene. Merk at periodebillett eller mobilbillett ikke kan benyttes på nattbusser eller flybusser. Periodebillettene deles inn etter alder og gjelder for hele Agder. Periodebilletten gjelder for et ubegrenset antall reiser i 30 dager innenfor gyldighetsområdet. 
 • Rutetabeller og dagkoding Rutetabeller som du får på bussen eller kundesentrene på rutebilstasjonene. I enkelte områder får du samletabeller med flere bussruter, mens i andre områder får du en tabell for hver enkelt rute. Rutetidene i de fleste papirtabellene står listet opp i forhold til de enkelte dager bussen kjører, eksempelvis mandag–fredag. I enkelte tabeller vil du finne en dagkode som referer til hvilken dag i uken bussen kjører: 1 = mandag, 2 = tirsdag osv. DX67 betyr eksempelvis at bussen går daglig, unntatt lørdag og søndag
 • Betaling på bussen Enkeltbilletter kjøpes på bussen for den aktuelle strekning. Det er en fordel å ha korrekt sum klar før du går på bussen for å sikre raskest mulig ekspedering. Fra 6. mai 2013 er det innført betalingsterminaler på de fleste bussene i Agder. Det betyr at du kan betale og oppdatere busskortet med bankkort om bord på bussen. Det er også mulig å kjøpe enkeltbillett med bankkort.
 • Enkeltbillett på mobilen AKT Billett er en mobil-app for iPhone og Android som gjør det mulig å forhåndskjøpe enkeltbilletter på våre ordinære bussruter i Agderfylkene. Du kan velge å betale via vipps eller bankkort (VISA/Mastercard).
 • Rabatter på enkeltbilletter? På lokalruter i Agder får du rabatterte billetter for barn, honnør og vernepliktig.
 • Busskort oppdateres på buss, kundesenter og nettbutikk De fleste busskort kan kjøpes direkte på bussen første gang. Alle kort kan påfylles/oppdateres på bussen, bortsett fra 180-dagersbilletten, hvor du må innom et kundesenter for å legge inn produktet på reisekortet ditt.

 

 

På holdeplassen

 • Ruteoppslag og prisinformasjon På de fleste større holdeplasser vil du finne opplysninger om holdeplassnavn og ruteoppslag/rutetabeller for de enkelte bussruter som trafikkerer holdeplassen, samt informasjon av hva reisen koster. 
 • Trasékart På de større holdeplassene finner du også trasékart for bussene som trafikkerer holdeplassen.
 • Gi tydelig tegn De fleste busser stopper ikke automatisk på holdeplassene, men på signal fra deg som skal på bussen. Når du står på holdeplassen, strekk ut hånden og gi tydelig signal til sjåføren at du ønsker å være med. La avstigende passasjerer forlate bussen før du stiger på.

 

På bussen

 • Stig på foran Stig på bussen gjennom fordøren. Ha reisekort,  penger eller mobilbillett klar, dette minsker tiden bussen står på holdeplassen og gjør det lettere for bussen å holde rutetiden. Betal til sjåføren, eller registrer reisen ved å føre busskortet over kortleseren (validering). I Agder har alle busser kortleser foran ved sjåfør. Det er derfor ikke mulig å gå på bussen via bakdør og lese av busskortet her. Reiser du med barnevogn eller rullestol er det vanlig å gå på bussen via bakdøren. Gjør bussjåføren oppmerksom hvis du skal benytte bakdøren til påstigning. Våre busser har egne betjeningsknapper ved bakdøren, som du trykker på for å gjøre sjåføren oppmerksom på du skal stige på ved bakdøren.
 • Setebelte Det er påbudt å bruke setebelte hvis dette finnes i bussen på våre forstadsbusser. Vi anbefaler også å bruke setebeltet på bybussene, der hvor dette er installert.
 • Stoppknapp Trykk på stoppknapp i god tid før du nærmer deg din avstigningsholdeplass.
 • Spør sjåføren Hvis du er usikker på hvor du skal gå av, spør sjåføren ved påstigning om riktig avstigningsholdeplass. De fleste busser på Agder har skjermer som gir deg informasjon om de neste stoppestedene på ruten. Neste holdeplass vil i tillegg bli automatisk opplest over innvendig høyttaler.
 • Forlat bussen via bakdøren Forlat bussen fortrinnsvis via bakdøren. Det gjør det enklere for påstigende passasjerer som skal inn fordøren.
 • Mat, drikke, alkohol, røyking Det er ikke tillatt å nyte mat og drikke ombord på våre lokalbusser. Forbud mot røyking skal overholdes, dette gjelder også alle former for el-sigaretter. Nytelse av alkoholholdige drikkevarer eller andre rusmidler er forbudt.

 

 Barnevogn:

 • Du kan reise med barnevogn på lokalbussene så lenge det er ledig plass. Dessverre er det ikke mulig å forutse om det er ledig plass til deg og din barnevogn på en spesifikk avgang. Hvis det ikke er ledig plass, må du vente på neste avgang.
 • Sjåføren har ansvar for din og de andre passasjernes sikkerhet og det er derfor sjåføren som avgjør om din vogn får plass eller ikke.
 • Vi anbefaler at reisende med med barnevogn henvender seg til sjåføren for betaling av reisen, før man benytter dørene bak i bussen for å få vognen ombord.
 • Dersom sjåføren er opptatt med ekspedering av andre reisende, kan du be andre passasjerer om hjelp med påstigningen.
 • I typiske bybusser er det avsatt egen plass til barnevogner og rullestoler i bussens midtparti. Vognen må under ingen omstendig plasseres ved utgangsdør eller i midtgangen.
 • Barnevognen må passes på under hele turen. Sørg for at den står trygt og med bremsene på. Under kjøring bør du holde tak i vognen for sikkerhets skyld.
 • Husk at barn under 4 år reiser gratis sammen med en betalende voksen. Du betaler heller ikke for barnevognen på lokalbussene.

 

Rullestol:

Definisjon på en rullestol er iht. trafikkreglenes forskrift om kjørende og gående:

Innretning med 3 eller flere hjul og/eller belter, som er særlig konstruert for forflytning av en person med redusert gang evne. Innretningen må ha en egenvekt ikke over 250 kg. (inklusiv eventuelle batterier), lengde ikke over 180 cm og bredde ikke over 85 cm. Dersom innretningen er motordrevet, må den være konstruert for en hastighet som ikke overstiger 10 km/t. Slik innretning anses ikke som kjøretøy etter vegtrafikklovens § 2.

Vi er pålagt å holde rømningsveiene frie, og vi ber derfor om forståelse for plassbegrensningsreglene våre. Bussens dører og midtgang må derfor ikke sperres.

Bybusser (busser i klasse 1):

 • Bruk trykk-knapp ved bakdør for å varsle sjåfør
 • Rullestol kjøres om bord i bussen via kjørelem
 • Rullestol plasseres med rygg mot kjøreretning inntil fast vegg
 • Det skal finnes sidestøtte mot midtgang (bøyle)
 • Midtgang må ikke sperres
 • Det stilles ikke krav om fastmontering av rullestol

 

Regionale/ekspressbusser (busser i klasse 2 og 3):

 • Bruk trykk-knapp ved bakdør for å varsle sjåfør
 • Rullestol løftes om bord i bussen via heis
 • Rullestol skal plasseres forovervendt og skal kunne spennes fast
 • Midtgang må ikke sperres
 • Rullestolen spennes fast til gulv ned 4 stropper.

 

Maksimale mål:

På bybusser: rullestol på bybusser skal ikke overstige 80 x 130 cm, med totalvekt inntil 300 kilo (rullestol og bruker til sammen).

På regionale/ekspressbusser: Heisen kan maksimalt løfte totalt 300 kg , dvs. at totalvekt (stol + kunde) ikke må overskride dette.   Rullestolens størrelse kan maksimalt være 120 cm lang  (inkludert fothviler) og 80 cm bred

 

ER DIN RULLESTOL INNENFOR DISSE KRAVENE?

Sykkel

Det er mulig å ta med sykkel på lokalbussene på Agder, så lenge det er plass. Det er i alle tilfeller sjåføren som avgjør om det er plass til sykkelen i forhold til at midtgang, dører og nødutgang til enhver tid skal holdes fri som rømningsveier.

Sykkel opptar mye plass, og må plasseres slik at den ikke kommer i konflikt med de andre reisende. Sykkelen må heller ikke stå slik at den sperrer midtgang eller utgangsdør, eller slik at andre reisende kan komme i kontakt med oljeholdige deler på sykkelen.

I Agderfylkene er sykkel gratis å ta med på bussen, så lenge det er plass eller sykkelen ikke er til unødig hinder for andre passasjerer. Sjåføren avgjør om det er plass til sykkelen på den enkelte avgang.

Gods og bagasje

Reglene er hjemlet i Befordringsvedtektene fra Samferdselsdepartementet:

 

 • Håndbagasje: Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 20 kg for hver reisende. Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning. Midtgang, dører og nødutganger skal til enhver tid holdes frie som rømningsveier. Bagasje eller gods må derfor ikke sperre rømningsveier på noe tidspunkt
 • Annet reisegods: Sykkel og sparkstøtting medtas hvis det er plass. Det er i alle tilfeller selskapets personale som avgjør om det er plass. Sykkel medtas etter en fast pris, uavhengig av reisestrekning. Dyr befordres når de ikke er til sjenanse for andre passasjerer, og det er plass på transportmidlet. Førerhund/politihund skal alltid befordres. Dyr skal være underlagt eierens kontroll (i bånd, bur eller lignende). Alle gjenstander og dyr  befordres under den reisendes eget ansvar.
 • Følgende ting kan ikke tas med på bussen: Ildsfarlige og eksplosive stoffer, motordrevne sykler/redskaper, ladde våpen, skarpkantede/illeluktende gjenstander og  annet som åpenbart kan være til sjenanse for andre. 
 • Hunder skal holdes i bånd og må ikke hindre fri passasje. Ski, barnevogner og lignende må holdes eller plasseres slik at de ikke kan falle over ende.


Merk at ekspressbussene er kommersielle ruter som ikke kjører på kontrakt med AKT. 

De fleste kommersielle ekspressbusser kjører etter egne takstregulativer og som hovedregel kan du ikke benytte busskortet som du bruker på ordinære linjer som kjøres på oppdrag for Agder Kollektivtrafikk AS.

 

Før reisen

 • Rutetider Fra Sørlandet går det ekspressbusser til Oslo og Stavanger. Rutetabeller finner du hos det enkelte busselskap. Du kan også få reiseforslag fra reiseplanlegger på akt.no Ringer du tlf. 177 vil du få all informasjon du trenger for å reise med ekspressbussene. Alle selskaper utgir sine egne rutetabeller som du får på de enkelte busser eller på rutebilstasjonene.
 • Plassgaranti De fleste ekspressbusser som går til og fra Agder har plassgaranti, det vil si at du ikke trenger å forhåndsbestille plass. Hos selskapene som ikke har plassgaranti må man forhåndsbestille billett på internett for å være sikret plass.
 • Stopper kun på angitte holdeplasser Nettbuss express, konkurrenten.no og lavprisekspressen.no stopper bare på holdeplassene angitt i ruteheftene.

 

På holdeplassen

 • Gi tydelig tegn Bussen stopper ikke automatisk på alle holdeplasser. Gi derfor tydelig signal til sjåføren ved å rekke ut hånden, slik at sjåføren forstår at du ønsker å være med bussen. 
 • Stig på foran Stig på bussen via fremdøren.
 • Bagasje Har du mye bagasje og store kolli, plasseres disse i bagasjerommet under bussen. Husk å merke kolliene godt med navn.

 

På bussen

 • Betaling Betal til sjåføren ved påstigning hvis du betaler kontant eller med kort, eller ta med referansenummer eller utskrift av billett i de tilfeller dette er kjøpt elektronisk. På de fleste ekspressbusser (men ikke alle) kan du betale med bankkort. Ved kontantbillett er det en fordel å ha korrekt sum før påstigning for å sikre rask ekspedering.
 • Setebelte Det er påbudt å bruke setebelte hvis dette finnes i bussen.
 • Stoppknapp Når du nærmer deg ønsket avstigningsholdeplass, trykk på stoppknappen så tidlig som mulig. Stoppknappen finner du vanligvis i panelet over hodet. På enkelte holdeplasser vil sjåføren annonsere ankomst over høyttaleren og be avstigende passasjerer om å trykke på stoppknappen.
 • Avstigning Gi beskjed til sjåføren når du forlater bussen hvis du har bagasje i bagasjerommet. Da unngår du at bussen kjører før du har fått ut bagasjen.
 
Snarvei