Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • NYHET! AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  NYHET! AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Gruppebillett barnehager

Gruppebillett barnehager

Barnehage gruppebillett er et forsøksprosjekt mellom AKT og barnehagene i Kristiansandsområdet. Målet er å kunne tilby offentlige og private barnehager billigere transport på det ordinære ruteopplegget, på tider av døgnet hvor det vanligvis er færre passasjerer på bussene.

Du kan kjøpe to typer billetter:

- For grupper inntil 6 personer (voksne og barn), kr 80,-

- For grupper inntil 12 personer (voksne og barn), kr 140,-

Barnehagebilletten bestilles hos AKT. Hver billett kommer på et engangsbusskort. Det betyr at når du har brukt busskortet for dagen, kan det ikke lenger benyttes til påfylling av andre reiseprodukter. Gruppebilletten er kun gyldig den dagen den er tatt i bruk på bussen. Gruppebilletten kan ikke brukes på de ordinære ”grønne” busskortene. Billettene må taes i bruk innen et halvt år fra bestilling og kan kun benyttes på ordinære avganger i Kristiansandsområdet.

 

Plass og kapasitet:

Av kapasitetshensyn er det kun plass til maksimalt 12 personer samlet pr. bussavgang. Barnehagen må selv regulere antall grupper som reiser pr avgang. Det er ikke plassgaranti i forhold til barnevogner og annet utstyr.

 

Bestilling og betaling:

Du kan bestille barnehagebilletten i bestillingsskjemaet nedenfor

Bestillingen vil bli sendt i vanlig postgang. Barnehagen vil etterskuddsvis motta faktura for kjøpte billetter. Vi anbefaler å bestille flere billetter av gangen. Pr. bestilling kommer også et ekspedisjonsgebyr.

 

Hvordan bruke barnehagebilletten:

 • Barnehagebilletten kan benyttes på alle ordinære busser i Kristiansandsområdet (Kristiansand—Søgne-Songdalen-Vennesla) mellom kl 0900-1400.
 • Gruppebilletten har en bruksgyldighet på 5 timer etter første gang billetten blir lest på kortleseren på bussen.
 • Siste påstigning må helst skje før kl 1400.
 • Busskortet/billetten leses på bussens kortleser hver gang  gruppen  går på en ny buss (også hver gang du bytter buss). 
 • Busskortet/billetten skal kun leses én gang pr buss, (selv om dere er flere personer i gruppen).
 • Merk at gruppen må reise samlet på hele reisen. Totalt antall personer må ikke overstige antallet personer som busskortet/billetten er gyldig for.

 Merk; billettene må taes i bruk innen et halvt år fra bestilling.

Innsendt skjema behandles hos kundesenterfunksjon i AKT. Ved å sende inn skjemaet godtar du at opplysningene i skjemaet kan brukes til fakturering og postforsendelse av billetter. 

Bestillingskjema, felt merket med * = obligatorisk felt:

 

Barnehagebillett gruppe

Barnehagebillett
Hvis annen fakturaadresse, fyll inn adresse og postnummer/sted
Hvis du ønsker å kjøpe gruppebillett 6 personer, fyll ut antall billetter her
Hvis du ønsker å kjøpe gruppebillett 12 personer, fyll ut antall billetter her