Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Mobilbillett

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Mobilbillett
Avansert
Skjul reiseplanlegger
AKT Nettbutikk

AKT Nettbutikk

Oppdater ditt busskort i vår nettbutikk! Alle våre alderstilpassede periodekort (med unntak av enkelte voksenkort-kategorier), Flexikort og 24-timersbillett kan du oppdatere i nettbutikken. Du kan i tillegg fylle på Reisepenger på kortet. Du betaler med bankkort (VISA/MasterCard). Etter kjøp i nettbutikken vil ditt reisekort være klart til bruk på bussen neste dag fra klokken 05.00, men vi anbefaler likevel at du fyller på noen dager før kortet utløper.

  

For deg med reisekort fra AKT – nettbutikken åpnes i nytt vindu:

AKT NETTBUTIKK

 

 

Icon Info 18X18   NB! Vær oppmerksom på at Periodekort/Flexikort (kjøp) og Reisepenger (fyll på) har et ulikt kjøpsmønster i nettbutikken.

Nettbutikken er ikke tilpasset mobile enheter.

 

SLIK BRUKER DU NETTBUTIKKEN

Du må ha et AKT reisekort (busskort) for å kunne benytte nettbutikken. Reisekort får du på AKTs kundesentre eller på bussen.  Merk at du ikke kan bruke reisekort merket "Aust-Agder fylkeskommune" i nettbutikken (rødlig farge på reisekortet). Når brukerkonto er etablert, må denne tas i bruk innen 48 timer fra mottatt bekreftelsesmelding.


1. Etabler brukerkonto

Registrer deg som bruker og opprett brukerkonto:

 • Du velger brukernavn og passord når brukerkonto etableres.
 • Bruksbetingelser ved kjøp over internett må leses for å kunne ta løsningen i bruk.
 • Du vil få tilsendt en e-post med lenke for å aktivere kontoen. Aktivering fra e-postlenke må skje innen 48 timer.
 • Når du har aktivert kontoen via e-posten, kan du logge inn med brukernavnet og passordet ditt.

 

2. Innlogging

 • Logg deg på nettbutikken med brukernavn og passord.
 • Du kan knytte ett eller flere reisekort (busskort) til brukerkontoen.
 • Hvert registrerte reisekort kan knyttes opp mot navn eller fritekst for lett å kunne identifisere hvilke reisekort du har knyttet til kontoen.

 

3. Kjøp av produkt

 • Velg hvilket reisekort/busskort produktet skal legges inn på.

 

4. Ved gjennomført betaling:

 • Ved gjennomført betaling skal man komme tilbake til siden som viser "Ditt kjøp er fullført".
 • Dersom dette ikke skjer så vil produktet eller verdipåfyllingen mest sannsynlig ikke være registrert i nettbutikken. Betalingstransaksjonen vil kunne fremstå som gjennomført, men beløpet er kun reservert og vil ikke bli belastet. Dette vil bli frigitt etter noen dager i henhold til bankens rutiner.

Er du i tvil om kjøpet ble registrert så kan du gå tilbake til menyen ”Siste transaksjoner” i nettbutikken. Dersom ordren ikke er registrert her så er ikke kjøpet effektuert, og produktene vil følgelig ikke leveres.

 

5. Fra nettbuttikk til bussen neste dag:

 • Klokka 0500 hver morgen går det en melding fra nettbutikken til bussenes billettmaskiner om hvilke busskortprodukter som er kjøpt i nettbutikken foregående dag. For at du skal være helt sikker på at meldingen er kommet frem til alle billettmaskiner, anbefaler vi at du oppdaterer kortet i nettbutikken en stund før kortet utløper. Du vil ikke tape dager/reiser på å oppdatere før utløp. Når du kommer på bussen, må du holde kortet opp til kortleseren i ca. ett sekund, slik at kortproduktet kan lastes inn på busskortet. Mens denne oppdateringen foregår vil det i kortleserens skjerm komme melding om "Oppdatering fra web". Når denne operasjonen er utført kan du bruke busskortet som vanlig.

 

SIKKERT NETTKJØP

 • Transaksjoner via AKTs nettbutikk følger alle sikkerhetsinstrukser i forhold til netthandel.
 • Du autentiseries i nettbutikken med brukernavn og passord.
 • Når brukerkonto er etablert sendes en bekreftelsesmelding til din e-post. Innen 48 timer må denne meldingen brukes for å aktivere brukerkonto.
 • Det er kun kjøp som registreres i nettbutikken, ikke bruken av reisekortet.
 • Betaling gjøres gjennom PayEx, Teller og kredittkortselskapene, og følges av deres retningslinjer. Oppgjør for salg kommer til egen konto hos AKT.

 

SALGS- OG BRUKSVILKÅR FOR AKT NETTBUTIKK


Nedenfor følger salgs- og bruksvilkår for Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) sin nettbutikk. Les dette hvis du ikke har benyttet nettbutikken tidligere. I nettbutikken må du for hvert kjøp krysse av for at kjøps-og salgsbetingelsene er lest og forstått for å få fullført handelen. 

 

Produktinformasjon

Produktene som selges i denne nettbutikken er elektroniske reisebevis. De elektroniske reisebevisene er knyttet til et reisekort fra AKT, og vil bli aktivert når reisekortet kommer i kontakt med en kortleser som har blitt oppdatert med informasjon om ditt kjøp. Det er nødvendig å være i besittelse av et AKT-reisekort/busskort for å kunne benytte nettbutikken. Reisebevis som kan kjøpes er av typen 30 dagers periodekort med fast forhåndsdefinert geografi for barn 4–15 år, ungdom 16–19 år, ung voksen 20–29 år, voksen 30–66 år og honnør + 67 år. 

I tillegg er det mulig å fylle på Flexikort med 10 eller 20 reiser for Kristiansandsregionen.
 Du kan også fylle på Reisepenger i nettbutikken. Reisepenger er penger du fyller på busskortet og som du kan bruke istedenfor kontanter. På reisepenger kan du også få frem saldo.   

 

Saldo på Reisepenger

Du kan sjekke utestående saldo på Reisepengene som du har lagt inn på busskortet. Saldo fremkommer fra siste overføring fra nettbutikk til bussens billettmaskin (som skjer hver dag kl 0500), og vil ikke vise dagens forbruk etter dette tidspunktet.

 

Priser

Alle priser er i norske kroner og vises både inklusive og eksklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen. Prisene er i henhold til gjeldende takstregulativ. Det er AKT som er takstmyndighet, og prisen vil bli endret ved endret taktsregulativ.

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Ekspedering av ordre: Alle ordrer behandles automatisk av billettsystemet. Etter utført kjøp vil din ordre bli lagt klar for distribusjon til billettmaskinene.

Leveranse: Distribusjon av ordren til billettmaskinene foregår 1 gang i døgnet, og starter kl. 05.00. Et kjøp skal dermed normalt være tilgjengelig neste dag. Ordren blir lagt inn i reisekortet når kortet er i kontakt med en billettmaskin. Ordren anses som levert når den er lagt inn i reisekortet. Dersom ordren ikke er hentet og lagt inn i reisekortet innen 6 måneder etter at kjøpet er fullført, vil ordren bli slettet.

Betaling: Betaling skjer i nettbutikken. Ved handel blir betalingen behandlet av PayEx, som tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Det vil ikke bli lagret opplysninger om betalingskortet i nettbutikken.

 

Angrerett

For periodeprodukter vil kunden ha angrerett i 14 dager fra levering, dvs når produktet er lagt i reisekortet. Angreretten faller bort når produktet er tatt i bruk. Dersom det ikke er andre produkter på reisekortet, vil dette skje samtidig med at produktet legges i kortet. Hvis du vil påberope deg angrerett, må du gi melding om dette til AKT innen fristen. For å refundere kjøp må kjøper møte opp ved ett av AKTs kundesentre medbringende reisekortet.

Refusjon: Regler for refusjon finner du under Kundeservice - Regler og rettigheter

Reklamasjon:
 Dersom det foreligger en mangel ved produktet, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Du vil motta informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

 

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/tjenestene på siden. Det kan forekomme at enkelte billettmaskiner ikke er oppdatert med siste produktkjøp. Forhold som AKT ikke kan påvirke, eksempelvis tredjeparts feil ved overføring av data eller transaksjoner, kan påvirke leveransen av ordren. Ved kjente feilsituasjoner vil vi informere om dette på vår hjemmeside.

 

SPØRSMÅL og SVAR om AKT Nettbutikk

Periodekort:

 • Barn, 30 dager, gyldig i hele Agder
 • Ungdom, 30 dager, gyldig i hele Agder
 • Ung voksen, 30 dager, gyldig i hele Agder
 • Voksen*, 30 dager, gyldig i hele Agder
 • Voksen*, 30 dager, gyldig i Kristiansandsområdet
 • Voksen*, 30 dager, gyldig mellom Mandal og Kristiansand
 • Voksen*, 30 dager, gyldig mellom Arendal og Grimstad
 • Voksen*, 30 dager, gyldig mellom Arendal og Lillesand
 • Voksen*, 30 dager, gyldig mellom Birkeland og Kristiansand
 • Voksen*, 30 dager, gyldig mellom Lillesand og Kristiansand
 • Voksen*, 30 dager, gyldig mellom Grimstad og Lillesand
 • Voksen*, 30 dager, gyldig mellom Grimstad og Kristiansand
 • Voksen*, 30 dager, gyldig mellom Risør og Tvedestrand
 • Honnør, 30 dager, gyldig i hele Agder
 • Flekkefjord, 30 dager, gyldig i nærsone i Flekkefjord
 • Hidra-Flekkefjord, 30 dager, gyldig i nærsone i Flekkefjord
 • Mandal, 30 dager, gyldig i nærsone i Mandal
 • 180 dagers kort Kristiansandsområdet*, (gir en måned gratis reise), fra 8. september 2014
 • 180 dagers kort Agder*, (gir en måned gratis reise), fra 8. september 2014

* Voksenkortet kan kun oppdateres for ferdigdefinerte soner eller reisestrekninger.
Det vil si at voksenkortet i nettbutikken ikke er knyttet til fritt valgte avgangs- og ankomstsoner ("fra –til-soner", eksempelvis fra Søgne til Lyngdal.)


Andre busskort:

 • Flexikort, 10 reiser, gyldig i Kristiansandsområdet
 • Flexikort, 20 reiser, gyldig i Kristiansandsområdet
 • 24 timers billett, gyldig i Kristiansandsområdet

 

Reisepenger:

Reisepenger er penger du fyller på busskortet og som du kan bruke istedenfor kontanter. Reisepenger kan brukes til å kjøpe alle tilgjengelige produkter som finnes tilgjengelig hos sjåføren (både enkeltbilletter som gir 20 % rabatt for voksenbillett og alle busskort), forutsatt at du har fylt på tilstrekkelig med Reisepenger på busskortet.

 

Du må ha et busskort fra AKT for å benytte nettbutikken. Busskortene som kan brukes i nettbutikken har et eget identifikasjonssiffer (16 siffer) på baksiden av kortet. Kort som kan brukes i nettbutikken skal begynne på 101090608......... . Hvis kortet ditt begynner på 090990608....... kan kortet dessverre ikke benyttes i nettbutikken. Du kan da komme innom et av våre kundesentre for å bytte kortet inn.