Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Mobilbillett

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Mobilbillett
Avansert
Skjul reiseplanlegger
Verktøy for pressen og andre

Verktøy for pressen og andre

Pressemeldinger, nyheter og ikke minst jevnlige brukerundersøkelser bidrar til økt kunnskap om kollektivsystemet i Agder. Bussenes tilstedeværelse i hele Kristiansandsregionen, gjør bussen til en svært god eksponeringsflate for reklamebudskap.

Pressekontakt

 

AKTs pressekontakt er:

 Aktuelle pressebilder finnes på AKTs Flickrkonto

Kundeundersøkelser

Å drifte et kollektivsystem krever både helikopterperspektiv og tunellsyn på samme tid. Utfordringen er å finne den best mulige løsningen for så mange som mulig på samme tid, samtidig som en skal møte den enkelte reisendes individuelle behov. AKT kan kun bli bedre gjennom å høre hva våre kunder mener om oss. For å hente relevant markedsinformasjon gjennomfører AKT jevnlig kunderelaterte undersøkelser.

Kontakt AKT på post@akt.no for nærmere informasjon om våre kundeundersøkelser

Bilder og multimedia

AKT bildebank ligger tilgjengelig på Flickr.

Agder Kollektivtrafikk skal krediteres ved bruk.
Her finner du blant annet bilder av våre busser/ruter og kampanjefoto.

Profilguide

AKTs profilguide omhandler logo og farger, til bruk som inspirasjon ved utforming av grafisk materiell for AKT. Profilguiden er under løpende utvikling.

AKT profilguide versjon 2014 finner du her

AKT i sosiale medier

AKT tar alle kundehenvendelser seriøst og bruker dem i dialog med alle våre operatører i fylket. Det er likevel ikke alle utfordringer vi klarer å løse på et individuelt nivå. 

Sosiale medier

I så tilfelle kan sosiale medier være en representativ plattform. AKT har hatt en operataiv Facebookside frem til høsten 2014,  men de fleste tilbakemeldingene som har kommet på AKTs Facebookside omhandler sjåfører. Ingen av sjåførene i Vest-Agder er ansatt i AKT, men i de ulike selskapene som AKT har kontrakt med. AKT har derfor et stort ansvar for å forvalte personvernet til sjåfører ansatt i tredjepartsselskap, utenfor AKT. I enkelte tilfeller har også sjåførene kunnet identifiseres ut fra beskrivelsene som gis, noe som kan anses som ærekrenkende etter Straffelovens § 247. AKT ønsker ikke at denne siden skal brukes til innlegg overfor tredjeperson i andre selskaper som ikke kan forsvare seg og av den grunn har vi besluttet å legge ned vår Facebookside.

Det betyr ikke at vi ikke ønsker å ta imot slike henvendelser, men at vi av hensyn til personvernet ønsker å få tilsendt slike henvendelser via lukkede kanaler – for eksempel kontaktskjemaet på våre websider.

Like god tilgjengelighet

Vi vil understreke at de fleste kanalene våre er tilgjengelig døgnet rundt - man kan sende e-post eller bruke kontaktskjemaet på nett, og vi har et stort apparat som loggfører og besvarer alle henvendelser innen kort tid. Vi håndterer årlig ca 60.000 kundehenvendelser i alle kanaler (inkl. på telefon 177). I tillegg kommer de personlige henvendelsene på våre kundesentere. Facebook har i så tilfelle representert en liten kanal i denne sammenhengen, og ressursbruken vår må tilpasses til enhver tid tilpasses de ulike markedskanalene. Ressursbruken på Facebook har gått på bekostning av svartiden i andre kanaler, og det er ihvertfall ikke god kundebehandling!

Vi ønsker selvsagt konstruktive tilbakemeldinger fra dere – både ris og ros. Dette er viktig for oss for å forbedre kollektivtilbudet. Du kan sende meldinger hele døgnet, eksempelvis på e-post eller via våre kontaktskjema. Vi svarer innen påfølgende virkedag, eller så raskt som mulig. Husk å få med så mange detaljer du kan dersom det gjelder en spesiell avgang (linjenummer, dato, avgangstid og strekning).