Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • NYHET! AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    NYHET! AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

21.OKT 2017 | 17:51
Agder: avvik flomsituasjon

Konsekvenser for skoleskyss i Aust-Agder mandag morgen

11.OKT 2017 | 14:18
Kristiansand: Søm (2:2)

Ordinær trasé for M3 fra 14/10, midlertidig trasé for A3 og skolerute 2254 fra 16/10

04.OKT 2017 | 12:00
Lillesand: Jernbanegata

Jernbanegata i Lillesand stenges mandag 9/10 kl 06:00

Alle trafikkmeldinger
Lyngdal: E39 Herdalen

Lyngdal: E39 Herdalen

E39 ved Herdalen stengt inntil videre, alternativt ruteopplegg for busser

 

På grunn av skader på brua ved Opsal-krysset i Lyngdal kommune som følge av flommen i forrige uke er E39 stengt inntil videre. Vegen kan bli stengt i flere døgn.

Tirsdag 10. oktober:

TRAFIKKMELDINGER

Vi jobber fortløpende med alternativt ruteopplegg, vær oppmerksom på informasjon fra sjåfør da omkjøring kan finne sted på ulike veier. Hovedsaklig blir ruteopplegget løst på følgende måte:

Avgang fra Lyngdal:
Minibuss fra Lyngdal via Kinnungsland til Vigeland


Avgang fra Vigeland:
Minibuss fra Vigeland via Kinnungsland til Lyngdal

Øvrige avganger mellom Kristiansand og Mandal (begge retninger) går som normalt.

Holdeplassene mellom Rom Terminal og Oftedal betjenes ikke.

Det må påregnes forsinkelser på bussene mellom Lyngdal og Mandal/Kristiansand, som også vil medføre at korrespondanser og viderereiser ikke vil kunne gjennomføres som planlagt.  Vi gjør oppmerksom på at Reisegarantien ikke gjelder under de rådende omstendigheter.

KONSEKVENSER FOR SKOLESKYSS:

Som følge av veistengningen av E39 mellom Lyngdal og Vigeland vil det medføre at enkelte ruter som elever til Mandal vgs og Eilert Sundt vgs kan bli forsinket til skolen i morgen tirsdag 10.oktober. 

Ruter fra Mandal/Vigeland i retning mot Lyngdal og Farsund vil etter planen kjøre på ordinær rutetid, men forsinkelser vil oppstå på strekningen mellom Vigeland og Lyngdal. Tilsvarende gjelder for avganger fra Lista/Farsund/Lyngdal som kjører på ordinær rutetid, men forsinkelse vil oppstå på strekningen mellom Lyngdal og Vigeland.

 

 


Personbiler kan kjøre fylkesveg 461 mellom Kvås og Konsmo.