Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Mobilbillett

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Mobilbillett
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

29.MAR 2017 | 15:00
Arendal: Barbu

Vegarbeid medfører periodevis omkjøring Jens Gjerløws vestgående linje 101, 102 og 103

27.MAR 2017 | 15:44
Kristiansand: Strømme

omkjøring linje 18 Dvergsnesveien fra 29/3 16:00-30/3 07:00

31.JAN 2017 | 11:20
Marnardal: rv 455

Stenging ved Stredefjellet fra 6/2-7/4, endring skoleskyss

Alle trafikkmeldinger
Farsund: sentrum

Farsund: sentrum

Anleggsarbeid Listerveien

Fra mandag 23. mai flyttes de  midlertidige holdeplassene i Kirkegaten/Storgaten til permanent plassering ved Farsund Amfi. I reiseplanlegger vil holdeplassene fortsatt være benenvt som "Farsund sentrum".

Se også avviksmelding fra 17/10-16 midlertidig flytting holdeplass Farsund sentrum (AMFI) (2:2) 

Bussene vil fortsatt kjøre midlertidig trase (rød strek i kart) gjennom sentrum grunnet anleggsarbeidet i Listerveien.

Fra onsdag 24. februar stenges Brogaten for trafikk i forbindelse med vegprosjektet Fv 43 Farsund sentrum. Omkjøring skiltes via Kirkegaten og Nytorvet. Bussene følger rød strek i kart.

Listerveien

Listerveien stenges fra torsdag 21/1-16 grunnet anleggsarbeid.

Bussene kommer til å kjøre Sundeveien mellom Farsund sentrum og rutebilstasjonen (rød strek i kart) og ikke Skråveien .

Skoleruter Farsund:

Grunnet anleggsarbeid på Listerveien vil avgang 0750 fra Farsund via Kjørrefjord mot Vanse og Borhaug, starte på Farsund rutebilstasjon 0745 (og ikke i Farsund sentrum). Elever til Eilert Sundt som kommer fra Vanse via Hananger må bytte buss på rutebilstasjonen for å komme til sentrum.

Avganger via Lunde:

Busstraséen legges om via Lunde både østlig og vestlig retning slik at holdeplassene på Lilletjern vil bli betjent motsatt side av hva som blir gjort i dag, med andre ord bussen vil kjøre motsatt vei og den vil også være der ca.5 minutter før.

Avganger via Kjørrefjord:

Avgangene via Kjørrefjord vil gå tilnærmet uendret, men de vil kun passere Lilletjern på vei til rutebilstasjonen på østgående retning.