Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Mobilbillett

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Mobilbillett
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

23.NOV 2016 | 00:00
Arendal: Elgveien

Elgveien stengt fra 28/11 – omkjøring for linje 102 Tromøy Vest

01.MAI 2016 | 23:47
Farsund: sentrum

Anleggsarbeid Listerveien

01.MAI 2014 | 12:00
Planlagte trafikkavvik

Planlagte og lengrevarende trafikkavvik på Agder vises i kart og under Trafikkflyt.

Alle trafikkmeldinger
Farsund: sentrum

Farsund: sentrum

Anleggsarbeid Listerveien

Fra mandag 23. mai flyttes de  midlertidige holdeplassene i Kirkegaten/Storgaten til permanent plassering ved Farsund Amfi. I reiseplanlegger vil holdeplassene fortsatt være benenvt som "Farsund sentrum".

Se også avviksmelding fra 17/10-16 midlertidig flytting holdeplass Farsund sentrum (AMFI) (2:2) 

Bussene vil fortsatt kjøre midlertidig trase (rød strek i kart) gjennom sentrum grunnet anleggsarbeidet i Listerveien.

Fra onsdag 24. februar stenges Brogaten for trafikk i forbindelse med vegprosjektet Fv 43 Farsund sentrum. Omkjøring skiltes via Kirkegaten og Nytorvet. Bussene følger rød strek i kart.

Listerveien

Listerveien stenges fra torsdag 21/1-16 grunnet anleggsarbeid.

Bussene kommer til å kjøre Sundeveien mellom Farsund sentrum og rutebilstasjonen (rød strek i kart) og ikke Skråveien .

Skoleruter Farsund:

Grunnet anleggsarbeid på Listerveien vil avgang 0750 fra Farsund via Kjørrefjord mot Vanse og Borhaug, starte på Farsund rutebilstasjon 0745 (og ikke i Farsund sentrum). Elever til Eilert Sundt som kommer fra Vanse via Hananger må bytte buss på rutebilstasjonen for å komme til sentrum.

Avganger via Lunde:

Busstraséen legges om via Lunde både østlig og vestlig retning slik at holdeplassene på Lilletjern vil bli betjent motsatt side av hva som blir gjort i dag, med andre ord bussen vil kjøre motsatt vei og den vil også være der ca.5 minutter før.

Avganger via Kjørrefjord:

Avgangene via Kjørrefjord vil gå tilnærmet uendret, men de vil kun passere Lilletjern på vei til rutebilstasjonen på østgående retning.