Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • AKT Mobilbillett

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    AKT Mobilbillett
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

29.MAR 2017 | 15:00
Arendal: Barbu

Vegarbeid medfører periodevis omkjøring Jens Gjerløws vestgående linje 101, 102 og 103

27.MAR 2017 | 15:44
Kristiansand: Strømme

omkjøring linje 18 Dvergsnesveien fra 29/3 16:00-30/3 07:00

31.JAN 2017 | 11:20
Marnardal: rv 455

Stenging ved Stredefjellet fra 6/2-7/4, endring skoleskyss

Alle trafikkmeldinger
Farsund: sentrum (2:2)

Farsund: sentrum (2:2)

Holdeplass Farsund sentrum flyttes tilbake til AMFI fra 20. desember

Grunnet anleggsarbeid ved Farsund AMFI må holdeplassen Farsund sentrum (AMFI) flyttes midlertidig til Kirkegaten, se grønt symbol i kart.

Oppdatert 16/12-16: Stengingen vil være til 20. desember. I stengeperioden vil ingen busser benytte holdeplassene ved AMFI, men fra tirsdag 20. desember vil AMFI gjenopptas som holdeplass i Farsund sentrum. Fra denne dato vil ikke holdeplassene i Kirkegaten lenger benyttes( se gult symbol i kart).

 

 

Se også generell avviksmelding for omkjøring Farsund sentrum (1:2)