Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • NYHET! AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    NYHET! AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

18.FEB 2018 | 00:00
Avganger merket "S"

Avganger merket "S" i ruteplan er innstilt i skolens vinterferie

12.FEB 2018 | 14:16
Arendal: sentrum

Blødekjærtunnelen stengt 16.02. 21:00 – 05.03 06:00

09.FEB 2018 | 15:32
Kristiansand: Eigevann

Holdeplass Eigevannskrysset midlertidig stengt fra 12.01

Alle trafikkmeldinger
Arendal: sentrum

Arendal: sentrum

Blødekjærtunnelen stengt 16.02. 21:00 – 05.03 06:00

Stenging av Blødekjærtunnelen

Anleggsarbeid i Blødekjærtunnelen medfører omlegginger for kollektivtrafikken i Arendal. 

Konsekvenser for kollektivtrafikken

Når Blødekjærtunnelen er stengt gjelder følgende omkjøring:
• Ut fra sentrum kjøres linje 101, 102, 103, 111, 115 og 151 via Langsækrysset.
• Inn til sentrum kjøres linje 101, 102, 103, 110, 111 og 115 via den gamle tunnelen mellom jernbanestasjonen og Torvet. Tinghuset blir ikke betjent.