Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • NYHET! AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  NYHET! AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

15.JAN 2018 | 12:27
Grimstad: Grimstadporten

Rehabiliteringsarbeider i E18 Grimstadporten, stenges fra 17.01-16.04 (åpen i påsken)

04.OKT 2017 | 12:00
Lillesand: Jernbanegata

Jernbanegata i Lillesand stenges fra mandag 09.10. kl 06:00

01.MAI 2014 | 12:00
Planlagte trafikkavvik

Planlagte og lengrevarende trafikkavvik på Agder vises i Trafikkflyt , med henvisning til kart.

Alle trafikkmeldinger
Nye ruteplaner fra januar 2016

Nye ruteplaner fra januar 2016

Fra januar 2016 blir det gjennomført en del mindre justeringer i ruteplanene på Agder. Her finner du oversikt over hvilke områder det kommer nye ruteplaner i Vest-Agder og Aust-Agder. Se forøvrig informasjon i de enkelte rutetabellene.

Nye ruteplaner fra januar 2016

 

RUTETABELLER.

De nye ruteplanene starter til litt forskjellig tid i de ulike områdene på Agder, se nærmere informasjon nedenfor. I Kristiansand vil det også gjennomføres en endring i holdeplasstruktur på Slettheia og Søm, som medfører nedlegging av enkelte holdeplasser. 

 

Skolebusser søkbare i reiseplanleggeren:

De fleste skolebussene er søkbare i reiseplanleggeren. Unntak er ruter kjørt av drosje og enkelte ruter i Kristiansand i områder med annet, godt kollektivtilbud. Merk at skoleruter kan endres på svært kort tid og vil kunne kjøre andre deler av traséen enn du er vant til fra de ordinære linjene.

Nye ruteplaner

Rutetabeller for Agder kan lastes ned i PDF-format her

Klikk på det enkelte ruteområdet for nærmere informasjon. 

 Drift Buss Pos AKT RGB


Endringer i ruteplanene

Kun mindre tidsjusteringer på enkelte holdeplasser.  Se de nye ruteplanene i pdf-versjon her 


Nedlegging av holdeplasser på Slettheia, Søm og Fidje

Korte avstander mellom holdeplasser gir svært mange stopp i ruten. For å sikre bedre flyt og mer stabile rutetider for kollektivtrafikken vil en del holdeplasser på Slettheia og Søm, samt Fidjekilen legges ned. Alternative holdeplasser ligger i kort avstand fra holdeplassene som det er beluttet å legge ned. Rutetidene for linje M3 (Slettheia-Søm) vil i denne omgang ikke påvirkes av endringene. 

Følgende holdeplasser er besluttet å legge ned fra 4. januar 2016:

Slettheia:

-        Slettheiveien 68

-        Gislemyrveien/Rugdeveien

Søm:

-        Vardåsveien 44 

-        Vardåsveien/Sømskleiva 

-        Vardåsen skole

-        Vardåsveien 150 

-        Vardåsveien/Lianveien 

-        Strømmeveien (begge retninger)

-        Fidjekilen (begge retninger)

 

Kart nedlegging holdeplasser:

Rød farge på  symbol i kart, nedlagte holdeplasser fra 4. januar

Grønn farge på symbol i kart, alternative holdeplasser

 

 

Drift Buss Pos AKT RGB

Linje 900 og lokalruter

Nye ruteplaner fra 4. januar 2016. Gjelder både lokalruter og linje 900. 

Se de nye ruteplanene i pdf-versjon her 

 Drift Buss Pos AKT RGB

 

Sørlandsruta overtar fra 1.1.2016 rutekjøringen i Flekkefjord/Kvinesdalområdet på de rutene som i dag kjøres av Nettbuss Sør.  Alle busslinjer får nytt linjenummer. Det vil skje enkelte ruteendringer og justeringer i tilbudet som har betydning for deg som passasjer. I Sirdal kommer også en del endringer.

Linje 250/251 Flekkefjord-Kvinesdal-Lyngdal:

Fra 1/1-2016 gjelder ny ruteplan på strekningen Flekkefjord-Kvinesdal-Lyngdal. I hovedsak kjøres avgangene med 2-timers frekvens på dagtid (mandag-fredag), men med økt frekvens morgen og ettermiddag.

Traseendring Taxus:

På vei til Kråketona kjører bussen ikke opp Nyveien, men via Glendrangeveien og Øvreid. På Uenes kjører bussen Ringveien men svinger så inn i Tunveien til Ueneshallen. Det vil si at bussen ikke kjører via "Bleiedalen" og videre langs Uenesveien.

Sirdal-Stavanger:

”Sirdalsbussen” til og fra Stavanger kjører siste tur fredag 18/12-15. Ruten tas ikke opp igjen i sin nåværende form etter nyttår

 

Nye ruteplaner gyldig fra 1. januar 2016 

Se de nye ruteplanene i pdf-versjon her 

Husk at alle bussene har sikkerhetsbelter som det er påbudt å bruke!

 

 

 

Drift Buss Pos AKT RGB

Linjer i Lillesand og Grimstad

 

Setesdal Bilruter: Ny rutefolder for linje 130 – 146 fra 5. januar 2016

130 – 146:

 • På linje 138 og 139 vil noen avganger om morgenen gå 5 minutter tidligere.
 • På linje 130 settes det inn en ny avgang skoledager fra Møglestu kl. 1605 og Lillesand v/NAV kl. 1610 til Kroksteinåsen. Denne erstatter siste avgang, som blir innstilt.
 • For øvrig kun mindre justeringer.

Se de nye ruteplanene i pdf-versjon her 

 

 

Drift Buss Pos AKT RGB

Linjer i Tvedestrand, Risør og Gjerstad

 

Agder Buss AS: Ny rutefolder for linje 150 – 163 fra 1. januar 2016. Ingen endringer.

Se de nye ruteplanene i pdf-versjon her 

 

 

Drift Buss Pos AKT RGB

Linje 230

Ny ruteplan fra 4. januar 2016.  

 • Søndagsavgangene 18:25 Kyrkjebygda – Kristiansand er flyttet til 16:40 og avgangen 21:15 Kristiansand – Kyrkjebygda er flyttet til 19:30.

Se de nye ruteplanene i pdf-versjon her

 
Snarvei