Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • NYHET! AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  NYHET! AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Trafikkflyt

15.JAN 2018 | 12:27
Grimstad: Grimstadporten

Rehabiliteringsarbeider i E18 Grimstadporten, stenges fra 17.01-16.04 (åpen i påsken)

04.OKT 2017 | 12:00
Lillesand: Jernbanegata

Jernbanegata i Lillesand stenges fra mandag 09.10. kl 06:00

01.MAI 2014 | 12:00
Planlagte trafikkavvik

Planlagte og lengrevarende trafikkavvik på Agder vises i Trafikkflyt , med henvisning til kart.

Alle trafikkmeldinger
Nye busspriser 2016 for Aust-Agder

Nye busspriser 2016 for Aust-Agder

Med virkning fra 1. februar 2016 endres prisene på enkelte busskort. Endringene gjelder ordinære ruter; på ekspressbusser, nattbusser og flybusser gjelder egne priser.

Nye busspriser 2016 for Aust-Agder

Merk at prisen på de fleste billetter og busskort er uforandret fra i fjor. Husk at du kan bruke nettbutikk for oppdatering av de fleste periodekort og Reisepenger. 

 

 BUSSPRISER FRA 1. FEBRUAR 2016:

 

Enkeltbilletter

Klikk her for mer informasjon om bruk av enkeltbilletter.


Pris avhengig av ønsket reiselengde. Sjekk prisen mot antall soner i sonetabell for Aust-Agder. Prisene gjelder ordinære ruter som kjøres på avtale for Agder Kollektivtrafikk AS og Aust-Agder fylkeskommune. På ekspressbusser/flybusser/nattbusser gjelder egne priser.

Antall soner

Enkeltbillett

Voksen

Reisepenger 

30 % rabatt

Enkeltbillett

Barn/Honnør

Reisepenger

30 % rabatt

1 34,- 23,80 17,- 11,90
2 53,- 37,10 27,- 18,90
3 72,- 50,40 36,- 25,20
4 91,- 63,70 46,- 32,20
5 112,- 78,40 56,- 39,20
6 133,- 93,10 67,- 46,90
7 154,- 107,80 77,- 53,90
8 175,- 122,50 88,- 61,60
9 196,- 137,20 98,- 68,60
10 217,- 151,90 109,- 76,30
11 238,- 166,60 119,- 83,30
12 259,- 181,30 130,- 91,00
13 280,- 196,00 140,- 98,00
14 301,- 210,70 151,- 105,70
15 322,- 225,40 161,- 112,70
16 343,- 240,10 172,- 120,40
17 364,- 254,80 182,- 127,40
18 385,- 269,50 193,- 135,10
19 406,- 284,20 203,- 142,10
20 427,- 298,90 214,- 149,80
21 448,- 313,60 224,- 156,80
22 469,- 328,30 235,- 164,50
23 490,- 343,00 245,- 171,50
24 511,- 357,70 256,- 179,20
25 532,- 372,40 266,- 186,20
26 553,- 387,10 277,- 193,90
27 574,- 401,80 287,- 200,90
28 595,- 416,50 298,- 208,60
29 616,- 431,20 308,- 215,60
30 637,- 445,90 319,- 223,30

 Priser pr 1. februar 2016

 

Finn antall soner i krysningspunktet mellom avreisested og ankomststed, og sjekk mot pristabellen over.

VA = For reiser innenfor Vest-Agder gjelder egne soner og priser.  

 

AVREISESTEDANKOMSTSTED
Linje 501 Kristiansand NarLinje 522 Kristiansand OstLinje 502 Kristiansand VestLinje 512 Kristiansand NordLinje 504 VenneslaLinje 507 SongdalenLinje 505 SogneLinje 601 MandalLinje 710 LyngdalLinje 801 FlekkefjordLinje 215 LillesandLinje 211 GrimstadLinje 201 ArendalLinje 105 TvedestrandLinje 101 RisorLinje 309 Evje Og HornnesLinje 313 ByglandLinje 404 ValleLinje 407 BykleLinje 410 Hovden
501 Kristiansand Nær VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 5 8 11 13 8 11 19 21 24
522 Kristiansand Øst VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 3 5 7 10 12 7 10 18 20 23
502 Kristiansand Vest VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 6 8 11 13 7 10 18 20 23
512 Kristiansand Nord VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 6 8 11 13 7 10 18 20 23
504 Vennesla  VA  VA  VA  VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 7 10 18 20 23
507 Songdalen VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 6 9 17 19 22
505 Søgne VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 7 10 18 20 23
601 Mandal VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 7 9 11 14 16 8 11 19 21 24
710 Lyngdal VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 10 12 14 16 18 9 12 20 22 25
801 Flekkefjord VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 14 16 18 20 22 13 16 24 26 29
215 Lillesand 4 3 4 4 5 5 5 7 10 14 1 3 5 8 10 8 11 19 21 24
211 Grimstad 6 5 6 6 7 7 7 9 12 16 3 1 3 6 8 7 10 18 20 23
201 Arendal 8 7 8 8 9 9 9 11 14 18 5 3 1 4 6 9 12 20 22 25
105 Tvedestrand 11 10 11 11 12 12 12 14 16 20 8 6 4 1 3 10 13 21 23 26
101 Risør 13 12 13 13 14 14 14 16 18 22 10 8 6 3 1 12 15 23 25 27
309 Evje og Hornnes 8 7 7 7 7 6 7 8 9 13 8 7 9 10 12 1 4 12 14 17
313 Bygland 11 10 10 10 10 9 10 11 12 16 11 10 12 13 15 4 1 9 11 14
04 Valle 19 18 18 18 18 17 18 19 20 24 19 18 20 21 23 12 9 1 3 6
407 Bykle 21 20 20 20 20 19 20 21 22 26 21 20 22 23 25 14 11 3 1 4
410 Hovden 24 23 23 23 23 22 23 24 25 29 24 23 25 26 27 17 14 6 4 1


Pris avhengig av ønsket reiselengde. Sjekk prisen mot antall soner i sonetabell for Aust-Agder. Prisene gjelder ordinære ruter som kjøres på avtale for Agder Kollektivtrafikk AS og Aust-Agder fylkeskommune. På ekspressbusser/flybusser/nattbusser gjelder egne priser.

 

Antall soner

Enkeltbillett

Voksen

Reisepenger 

30 % rabatt

Enkeltbillett

Barn/Honnør

Reisepenger

30 % rabatt

1 34,- 23,80 17,- 11,90
2 53,- 37,10 27,- 18,90
3 72,- 50,40 36,- 25,20
4 91,- 63,70 46,- 32,20
5 112,- 78,40 56,- 39,20
6 133,- 93,10 67,- 46,90
7 154,- 107,80 77,- 53,90
8 175,- 122,50 88,- 61,60
9 196,- 137,20 98,- 68,60
10 217,- 151,90 109,- 76,30
11 238,- 166,60 119,- 83,30
12 259,- 181,30 130,- 91,00
13 280,- 196,00 140,- 98,00
14 301,- 210,70 151,- 105,70
15 322,- 225,40 161,- 112,70
16 343,- 240,10 172,- 120,40
17 364,- 254,80 182,- 127,40
18 385,- 269,50 193,- 135,10
19 406,- 284,20 203,- 142,10
20 427,- 298,90 214,- 149,80
21 448,- 313,60 224,- 156,80
22 469,- 328,30 235,- 164,50
23 490,- 343,00 245,- 171,50
24 511,- 357,70 256,- 179,20
25 532,- 372,40 266,- 186,20
26 553,- 387,10 277,- 193,90
27 574,- 401,80 287,- 200,90
28 595,- 416,50 298,- 208,60
29 616,- 431,20 308,- 215,60
30 637,- 445,90 319,- 223,30

 Priser pr 1. februar 2016

 

Finn antall soner i krysningspunktet mellom avreisested og ankomststed, og sjekk mot pristabellen over.

VA = For reiser innenfor Vest-Agder gjelder egne soner og priser.  

 

AVREISESTEDANKOMSTSTED
Linje 501 Kristiansand NarLinje 522 Kristiansand OstLinje 502 Kristiansand VestLinje 512 Kristiansand NordLinje 504 VenneslaLinje 507 SongdalenLinje 505 SogneLinje 601 MandalLinje 710 LyngdalLinje 801 FlekkefjordLinje 215 LillesandLinje 211 GrimstadLinje 201 ArendalLinje 105 TvedestrandLinje 101 RisorLinje 309 Evje Og HornnesLinje 313 ByglandLinje 404 ValleLinje 407 BykleLinje 410 Hovden
501 Kristiansand Nær VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 5 8 11 13 8 11 19 21 24
522 Kristiansand Øst VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 3 5 7 10 12 7 10 18 20 23
502 Kristiansand Vest VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 6 8 11 13 7 10 18 20 23
512 Kristiansand Nord VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 6 8 11 13 7 10 18 20 23
504 Vennesla  VA  VA  VA  VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 7 10 18 20 23
507 Songdalen VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 6 9 17 19 22
505 Søgne VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 7 10 18 20 23
601 Mandal VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 7 9 11 14 16 8 11 19 21 24
710 Lyngdal VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 10 12 14 16 18 9 12 20 22 25
801 Flekkefjord VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 14 16 18 20 22 13 16 24 26 29
215 Lillesand 4 3 4 4 5 5 5 7 10 14 1 3 5 8 10 8 11 19 21 24
211 Grimstad 6 5 6 6 7 7 7 9 12 16 3 1 3 6 8 7 10 18 20 23
201 Arendal 8 7 8 8 9 9 9 11 14 18 5 3 1 4 6 9 12 20 22 25
105 Tvedestrand 11 10 11 11 12 12 12 14 16 20 8 6 4 1 3 10 13 21 23 26
101 Risør 13 12 13 13 14 14 14 16 18 22 10 8 6 3 1 12 15 23 25 27
309 Evje og Hornnes 8 7 7 7 7 6 7 8 9 13 8 7 9 10 12 1 4 12 14 17
313 Bygland 11 10 10 10 10 9 10 11 12 16 11 10 12 13 15 4 1 9 11 14
04 Valle 19 18 18 18 18 17 18 19 20 24 19 18 20 21 23 12 9 1 3 6
407 Bykle 21 20 20 20 20 19 20 21 22 26 21 20 22 23 25 14 11 3 1 4
410 Hovden 24 23 23 23 23 22 23 24 25 29 24 23 25 26 27 17 14 6 4 1

Reisepenger (Verdikort)

Betaling med reisepenger gir 30 % rabatt på enkeltbillett for voksen og barn/honnør.
For priser ved bruk av reisepenger, se pristabeller for enkeltbilletter.

Klikk her for mer informasjon om bruk av reisepenger.

Periodekort

Klikk her for mer informasjon om bruk av periodekort.


BARN (4–15 ÅR): 360,–

 • Reis så mye du vil i 30 dager, i hele Agder

UNGDOM (16–19 ÅR): 410,–

 • Reis så mye du vil i 30 dager, i hele Agder

UNG VOKSEN (20–29 ÅR): 530,–

 • Reis så mye du vil i 30 dager, i hele Agder

HONNØR (OVER 67 ÅR): 410,–

 • Reis så mye du vil i 30 dager, i hele Agder

VOKSEN (30–66 ÅR): fra 870,– til 1530,–

 • Reis så ofte du vil i 30 dager, i hele Agder. 
  Pris er avhengig av ønsket reiselengde. 
  Se under for pris- og sonetabell for voksenkortet

 PRIS- OG SONETABELL FOR VOKSENKORTET:


Pris avhengig av ønsket reiselengde. Merk: Ved kjøp må du oppgi ønsket reisestrekning.

Antall soner Voksen 30 dager
1 870,–
2 870,–
3 870,–
4 870,–
5 1 200,-
6 1 200,-
7-29 1 530,-

Priser pr 1. februar 2016 

 

Finn antall soner i krysningspunktet mellom avreisested og ankomststed, og sjekk mot pristabellen over.
VA = For reiser innenfor Vest-Agder gjelder egne soner og priser.

AVREISESTEDANKOMSTSTED
Linje 501 Kristiansand NarLinje 219 BirkelandLinje 216 LillesandLinje 211 GrimstadLinje 209 OsedalenLinje 205 Nedenes FevikLinje 202 Arendal HisoyLinje 204 StokkenLinje 105 TvedestrandLinje 101 RisorLinje 115 GjerstadLinje 309 EvjeLinje 313 ByglandLinje 404 ValleLinje 407 BykleLinje 410 Hovden
501 Kristiansand nær VA 4 4 6 9 7 8 9 11 13 15 8 11 19 21 24
219 Birkeland 4 1 2 4 6 5 6 7 9 11 13 7 9 18 20 23
216 Lillesand 4 2 1 3 7 4 5 6 8 10 12 8 10 19 21 24
211 Grimstad 6 4 3 1 5 2 3 4 6 8 10 7 9 18 20 23
209 Osedalen 9 6 7 5 1 4 3 4 4 6 8 7 10 18 20 23
205 Nedenes/Fevik 7 5 4 2 4 1 2 3 5 7 9 8 11 19 21 24
202 Arendal/Hisøy 8 6 5 3 3 2 1 2 4 6 8 9 11 20 22 25
204 Stokken 9 7 6 4 4 3 2 1 3 6 8 10 13 21 23 26
105 Tvedestrand 11 9 8 6 4 5 4 3 1 4 6 10 12 21 23 26
101 Risør 13 11 10 8 6 7 6 6 4 1 5 12 14 23 25 28
115 Gjerstad 15 13 12 10 8 9 8 8 6 5 1 13 15 24 26 29
309 Evje 8 7 8 7 7 8 9 10 10 12 13 1 4 12 14 17
313 Bygland 11 9 10 9 10 11 11 13 12 14 15 4 1 9 11 14
404 Valle 19 18 19 18 18 19 20 21 21 23 24 12 9 1 3 6
407 Bykle 21 20 21 20 20 21 22 23 23 25 26 14 11 3 1 4
410 Hovden 24 23 24 23 23 24 25 26 26 28 29 17 14 6 4 1

 

 

 


Pris avhengig av ønsket reiselengde. Merk: Ved kjøp må du oppgi ønsket reisestrekning.

Antall soner Voksen 30 dager
1 870–
2 870,-
3 870,-
4 870,-
5 1 200,-
6 1 200,-
7-29 1 530,-

 Priser pr 1. februar 2016

Finn antall soner i krysningspunktet mellom avreisested og ankomststed, og sjekk mot pristabellen over.
VA = For reiser innenfor Vest-Agder gjelder egne soner og priser.  

 

AVREISESTEDANKOMSTSTED
Linje 501 Kristiansand NarLinje 522 Kristiansand OstLinje 502 Kristiansand VestLinje 512 Kristiansand NordLinje 504 VenneslaLinje 507 SongdalenLinje 505 SogneLinje 601 MandalLinje 710 LyngdalLinje 801 FlekkefjordLinje 215 LillesandLinje 211 GrimstadLinje 201 ArendalLinje 105 TvedestrandLinje 101 RisorLinje 309 Evje Og HornnesLinje 313 ByglandLinje 404 ValleLinje 407 BykleLinje 410 Hovden
501 Kristiansand Nær VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 5 8 11 13 8 11 19 21 24
522 Kristiansand Øst VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 3 5 7 10 12 7 10 18 20 23
502 Kristiansand Vest VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 6 8 11 13 7 10 18 20 23
512 Kristiansand Nord VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 4 6 8 11 13 7 10 18 20 23
504 Vennesla  VA  VA  VA  VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 7 10 18 20 23
507 Songdalen VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 6 9 17 19 22
505 Søgne VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 5 7 9 12 14 7 10 18 20 23
601 Mandal VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 7 9 11 14 16 8 11 19 21 24
710 Lyngdal VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 10 12 14 16 18 9 12 20 22 25
801 Flekkefjord VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA 14 16 18 20 22 13 16 24 26 29
215 Lillesand 4 3 4 4 5 5 5 7 10 14 1 3 5 8 10 8 11 19 21 24
211 Grimstad 6 5 6 6 7 7 7 9 12 16 3 1 3 6 8 7 10 18 20 23
201 Arendal 8 7 8 8 9 9 9 11 14 18 5 3 1 4 6 9 12 20 22 25
105 Tvedestrand 11 10 11 11 12 12 12 14 16 20 8 6 4 1 3 10 13 21 23 26
101 Risør 13 12 13 13 14 14 14 16 18 22 10 8 6 3 1 12 15 23 25 27
309 Evje og Hornnes 8 7 7 7 7 6 7 8 9 13 8 7 9 10 12 1 4 12 14 17
313 Bygland 11 10 10 10 10 9 10 11 12 16 11 10 12 13 15 4 1 9 11 14
04 Valle 19 18 18 18 18 17 18 19 20 24 19 18 20 21 23 12 9 1 3 6
407 Bykle 21 20 20 20 20 19 20 21 22 26 21 20 22 23 25 14 11 3 1 4
410 Hovden 24 23 23 23 23 22 23 24 25 29 24 23 25 26 27 17 14 6 4 1

 

 

 

Spørsmål og svar om årlig prisjustering

 

AKT organiserer kollektivtrafikken i fylket innenfor avgrensede økonomiske rammer. Det er i denne sammenhengen viktig å være klar over at AKT ikke skal utbetale utbytte til våre eiere eller ha formål om størst mulig økonomisk overskudd. 

Kollektivtrafikken finansieres av offentlige tilskudd og billettinntekter. Våre billettinntekter blir brukt til å opprettholde rutetilbudet i fylket, men billettinntektene dekker likevel kun en liten del av det kollektivtrafikken koster.  Dersom vi ikke endrer prisene i takt med den generelle prisveksten, vil det ikke være mulig å opprettholde tilbudet.

 

 

 

AKTs mål er å skape så mye kollektivtrafikk vi klarer innenfor de budsjettmessige rammene vi til enhver tid har til rådighet. Kontraktene med busselskapene blir årlig regulert i forhold til statsbudsjettets forutsetninger om kostnadsveksten i samfunnet. Hvis vi skal opprettholde tilsvarende rutetilbud som i dag, men med lavere eller like billettpriser, betyr dette i realiteten at våre økonomiske rammer blir mindre og at vi ikke kan kjøre like mye kollektivtrafikk som i dag. Alternativt må dette kompenseres i form av økte offentlige tilskudd, noe som har vært tilfelle i Aust-Agder for 2016.