Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • NYHET! AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    NYHET! AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

16.OKT 2018 | 11:31
Kristiansand: rutebilst

Ny merking holdeplass for linje 200 og Flybussen på rutebilstasjonen fra A til 16

12.OKT 2018 | 15:00
Kristiansand: Tollbodgata

Busser til/fra Kvadraturen kjører alternativ trasé i øvre del av Tollbodgata

12.OKT 2018 | 13:51
Vennesla: sentrum

Flytting holdeplass Vennesla sentrum nord 16.10-09.12

Alle trafikkmeldinger
Varsel om mulig streik i bussnæringen 2018

Varsel om mulig streik i bussnæringen 2018

Fredag 23.mars 2018 ble det brudd i lønnsforhandlingene mellom arbeidsgiverorganisasjonene NHO og Spekter, og arbeidstakerorganisasjonene i LO og YS. Partene er innkalt til mekling hos riksmekleren, med meklingsfrist natt til førstkommende søndag. Dersom meklingen ikke fører frem innen fristen, har arbeidstakerorganisasjonene varslet at det kan bli plassfratredelse/streik fra 8.april 2018.

Varsel om mulig streik i bussnæringen 2018

 

Meklingsfristen er satt til kl. 24.00 lørdag 7. april. En eventuell streik kan tidligst starte søndag 8. april.

Kollektivtrafikken rammes i første omgang i Oslo, Akershus og Rogaland

Kollektivtrafikken vil også bli berørt av dette, men vil i første omgang omfatte Oslo, Akershus og Stavangerområdet. Dersom en eventuell streik blir utvidet til å også gjelde kollektivtrafikken på Agder, vil dette ramme både ordinære ruter og skoleruter. Det settes ikke opp erstatningstransport eller alternativ transport dersom plassfratredelse/streik iverksettes.

Vi oppdaterer akt.no og våre Facebooksider fortløpende ved en eventuell streikesituasjon. 

 

Vi minner om at i en streikesituasjon vil ikke Reisegarantien gjelde!