Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • NYHET! AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  NYHET! AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

03.APR 2018 | 12:05
Kristisansand: UiA

Flytting av holdeplasser ved Universitetet til Jegersbergveien fra 09.04

04.OKT 2017 | 12:00
Lillesand: Jernbanegata

Jernbanegata i Lillesand stenges fra mandag 09.10. kl 06:00

01.MAI 2014 | 12:00
Planlagte trafikkavvik

Planlagte og lengrevarende trafikkavvik på Agder vises i Trafikkflyt , med henvisning til kart.

Alle trafikkmeldinger
Ruteplaner høsten 2017

Ruteplaner høsten 2017

I Vest-Agder blir det kun gjort mindre justeringer av tilbudet fra 14. august 2017. I Aust-Agder gjelder ruteplanene fra 26. juni, det utgis derfor ikke egne høstruteplaner her.

Ruteplaner høsten 2017

 

Oppdaterte rutetider finner du i reiseplanlegger eller i vår mobil-app, «AKT-Reise».

Last ned gratis fra App Store: 

 «AKT Reise» for iPhone 


Last ned gratis fra Google Play: 

«AKT Reise» for Android

 

Rutetabeller får du på bussen, våre kundesentre eller de kan de lastes ned i PDF-format her.

 

Nedenfor finner du en oppsummering av endringene i de ulike ruteområdene i Vest-Agder:

Ruteendringer høsten 2017

 Ruter kjørt av Nettbuss Sør se ruteplaner for detaljer.

 

Ruteendringer i Kristiansandsområdet 14. august 2017:

 • Hovedsaklig kun mindre justeringer av tilbudet fra 14. august 2017. For øvrig vil rutene gjenoppta vanlig kjøring slik som før sommeren.
 • På grunn av veiarbeid er det endringer på linjene M3 og A3 på Søm fra 14.8 og inntil videre, se egen informasjon. Arbeidet med ny Varoddbru kan også medføre fortløpende endringer blant annet på linjene A3 og 17. Omlegginger grunnet utbygging på Varoddbrua blir kunngjort fortløpende på akt.no 
 • I Tveit er det endringer av avgangstider på enkelte avganger på linje 36 og linje 137. Det er endringer i skoleskyss i Birkenes kommune som fører til at enkelte avganger måtte endres, som igjen påvirker linje 36.

 

På andre ruter er det forøvrig kun mindre justeringer:

 • Lokalrute 07 på Flekkerøy får nye avgangstider på ettermiddagen, med en ny avgang på Østerøya.
 • Lokalrute 08 i Ytre Randesund får enkelte justeringer av trase og avgangstider. Det blir en ny avgang på ytre vei om ettermiddagen. Det blir justering av avgangstidene fra Dvergsneskrysset / Holte skole på alle avganger.
 • Lokalrute 29 får endringer i avgangstidene fra Ålefjær til Justvik om ettermiddagen. Grunnet tilpasning til markedsgrunnlaget blir det én avgang mindre enn før sommeren.
 • Linje 56 rundt Sømslandet vil fortsette høsten 2017.

 

 Følgende linjer starter opp igjen 14. august:

 • A2 Kvadraturen – Hånes
 • D2 UiA – Kvadraturen – Voiebyen
 • A3 Kvadraturen – Søm
 • D31 Vennesla direktebuss
 • A25 Kvadraturen – Rige
 • A26 Voiebyen – Sørlandsparken – IKEA
 • 07 Lokalbuss Flekkerøy
 • 34 Lokalbuss Vennesla
 • 50 Kristiansand – Langenes – Tangvall
 • 49 Ålo

 

Ruteendringer fra 14. august 2017:

Linje 200:

 • ny avgang 07:10 fra Mandal mot Vigeland og Lyngdal, for å gi et bedre tilbud til arbeids-og skolereiser vestover.

Linje 201-216:

 • kun mindre justeringer i rutetider grunnet endring av skolenes start-og slutt tider i Mandal

 

Fra mandag 7. august er Skjeggestadtunnelen ved Sira stengt mand-fred i ca 6 uker, samt en del kveld/nattestengt etter dette. Forsinkelser må påregnes som følge av omkjøring på gamle E-18. Tunnelen er åpen i helgene, fra fredag kl 1200 til mandag kl 0600.

Første bussavg til Sira (fra Fl.fjord kl 0550 mand-fred) vil rekke tog til Stavanger og Oslo. For øvrig anbefaler vi reisende til tog å benytte tidligere buss enn normalt når tunnelen er stengt.

Ruteendringer fra 17. august:

Fra skolestart torsdag 17. august blir det følgende endringer:

 • Til Sira:  Fra Flekkefjord kl 0705 endres til kl 0700.
 • Til Flekkefjord: Fra Moi kl 0715 endres til kl 0710.
 • Fra Sira (Prestmoen) kl 0725 endres til kl 0720.
 • Fra Sira (Prestmoen) kl 0735 endres til kl 0730.

NB! Disse bussene kjører ikke fra Sira stasjon.

 • Kvinesdal:  Avgang fra Liknes kl 1230 til Gjemlestad med retur kl 1240 innstilles.

 

Vær oppmerksom på at ruteplan ikke trykkes før etter skolestart, benytt reiseappen AKT-Reise.

Nærmere opplysninger:

Flekkefjord Rutebilstasjon tlf 38 37 25 00