Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • NYHET! AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  NYHET! AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

28.JUN 2018 | 13:27
Nedenes og Borkedalen

F.o.m. 02.07.18 vil terminalene på Nedenes i Arendal og Borkedalen i Lillesand bli erstattet av holdeplasser langs fylkesvei 420.

03.APR 2018 | 12:05
Kristiansand: UiA

Flytting av holdeplasser ved Universitetet til Jegersbergveien fra 09.04

01.MAI 2014 | 12:00
Planlagte trafikkavvik

Planlagte og lengrevarende trafikkavvik på Agder vises i Trafikkflyt , med henvisning til kart.

Alle trafikkmeldinger
Ruteendring M3 og 17/18 i Kristiansand – samt styrking av lokalbusstilbudet

Ruteendring M3 og 17/18 i Kristiansand – samt styrking av lokalbusstilbudet

27. februar skjer det store endringer i rutetilbud/trasé for linje M3 på Slettheia og linje 17/18 i Randesund. Samtidig styrkes lokalbusstilbudet mellom Vågsbygd senter og Slettheia/Andøya/Bråvann, samt i Ytre Randesund.

Ruteendring M3 og 17/18 i Kristiansand – samt styrking av lokalbusstilbudet

FÅ FULL OVERSIKT – LAST NED VÅRE MOBIL-APPER!

Oppdaterte rutetider og traséer finner du i reiseplanlegger eller i vår mobil-app, «AKT-Reise».

Last ned gratis fra App Store: 

 «AKT Reise» for iPhone 


Last ned gratis fra Google Play: 

«AKT Reise» for Android

 

Du finner også rutetidene i de nye rutetabellene som kan lastes ned som PDF her!

 

Rute-/traséendringer fra 27. februar 2017

M3 endrer trasé til/fra Slettheia 

Fra 27. februar vil M3 kjøre Slettheiveien i begge retninger og vil ikke lenger kjøre til/fra Vågsbygd senter / Trekanten. M3 vil kjøre over Blørstad, ikke gjennom Vågsbygdporten som tidligere. M3 vil få ny avgangsholdeplass i Rugdeveien og ny ankomstholdeplass i Slettheiveien 41. 

Endringen innebærer at Gislemyrveien ikke lenger vil trafikkeres av M3, men av ny lokalbuss linje 53 (se nedenfor). Mellom Hannevika og Søm blir det ingen endringer i traseen.

Omleggingen medfører kortere reisetid mellom Slettheia og Kvadraturen og vil gi deg som passasjer større forutsigbarhet i rutetilbudet. I tillegg får beboere på Blørstad/Fiskåtangen nå et enda bedre busstilbud. Omleggingen medfører også at tidligere linje D3 legges ned, men M3 øker frekvens slik at antall avganger totalt vil ligge på samme nivå som i dag med M3/D3.
 

Trasé på Slettheia for linje M3 Slettheia-Kvadraturen-Søm:

Mot Kvadraturen: Rugdeveien-Slettheiveien-Blørstad-Hannevika-(ordinær trasé videre)

Fra Kvadraturen: (ordinær trasé)-Hannevika-Blørstad-Slettheiveien-Rugdeveien-Slettheiveien 41 (endeholdeplass)

 
Det opprettes nye holdeplasser for linje M3:

 • Slettheiveien 66
 • Kartheia
 • Svaleveien
 • Måltrostveien

Se kart nedenfor med nytt kjøremønster for M3 på Slettheia. 

NB! Nattbuss N3 kjører opp Slettheiveien – men via Gislemyrveien mot Kvadraturen.

 

Ruteplan PDF, linje M3 Slettheia-Søm

Gyldig fra 27. februar 2017

 

Rute-/traséendringer for linje 17/18 i Randesund

Ruteomlegging i Randesund fra 27. februar
Omleggingen foretas som et skritt på veien til et fremtidig bussmetro-tilbud til Holte og som en forberedelse til utbygging av Varoddbrua. Utbygging av ny Varoddbru vil medføre periodevise avvik i trafikkmønsteret mellom Kvadraturen-Kristiansand øst, hvor trafikk fra Sømsveien vil få en dårligere tilgjengelighet til E18. For å redusere problemene utbyggingen medfører, endrer derfor linje 17 og 18 frekvens.

Linje 18 vil kjøre om Strømme/Rona alle dager – men vil ikke lenger kjøre via Odderhei.
Tilbudet på hverdager utvides – opptil 2–3 avganger i timen.

Linje 17 vil kjøre via Odderhei og rundt Sømsveien, og vil ikke lenger kjøre til/fra Tømmerstø og Frikstad.
Ny avgangs-/ankomstholdeplass blir Holte snuplass på Fidjeåsen. Linjen får 1 avgang i timen (oftere i rushtid), men vil ikke betjenes lørdag kveld og søndag. Et alternativt tilbud for reisende langs Sømsveien vil være å benytte M3 i Vardåsveien.

Ved at linje 17 og 18 får samme avgangs-/ankomstholdeplass på Holte snuplass, vil de stadig tettere bebygde boligområdene på Fidjeåsen og Holte få flere avganger enn i dag. Flertallet av passasjerene vil få en kortere gangavstand til holdeplassen og oppleve at de får et bedre tilbud. De fleste avgangene til/fra Holte vil ikke kjøre via Odderhei, noe som gir kortere kjøretid enn i dag.

Reisende fra holdeplassene på Rabbersvik, Tverrdalen, Tømmerstø (brygge) og videre i Ytre Randesund kan benytte lokalbuss linje 08 (se nedenfor) - evt. bytte buss på Rona / Dvergsneskrysset hvis ønskelig. En annen mulighet er å benytte linje 17 og 18 som begge vil betjene holdeplassene Kystveien/Holteveien, Fidjeåsen og Holte.

Merk: Som følge av utbygging av ny Varoddbru vil det i tiden framover periodevis bli redusert fremkommelighet og stengte veier, spesielt i området der Sømsveien krysser Varoddbrua. Det kan derfor bli nødvendig å iverksette ytterligere rute-/traséendringer på kort varsel. Dette gjelder både linje 17 og A3 Søm-Kvadraturen.

 

Ruteplan PDF, linje 17/18 Holte-Hellemyr

Gyldig fra 27. februar 2017

 

Linje 53 – nytt lokalbusstilbud Vågsbygd senter-Slettheia-Vågsbygd senter

27. februar opprettes en ny lokalbuss – linje 53 – som vil betjene Vågsbygd senter-Karuss-Slettheia-Karuss-Vågsbygd senter. Linjen vil ha 3 avganger i timen i rushtid, lavere frekvens på kveldstid, lørdag og søndag. Det opprettes nye holdeplasser i Gislemyrveien i retning mot Slettheia: Bokfinkveien, Blåmeisveien og Gislemyrveien øvre.

 

Trasé linje 53 Vågsbygd senter-Slettheia-Vågsbygd senter:

Vågsbygd senter-Vågsbygd samfunnshus-Karuss-Bokfinveien-Blåmeisveien-Gislemyrveien øvre-Slettheiveien/Tranestien-Rugdeveien-Slettheiveien/Gransangerveien-Øvre Slettheia skole-Slettheitoppen-Slettheiveien 41-Slettheiveien/Rugdeveien-Slettheiveien/Tranestien-Gislemyrveien øvre- Blåmeisveien-Bokfinkveien-Gislemyrveien nedre-Karuss-Vågsbygd samfunnshus-Vågsbygd senter

 

Se kart nedenfor med kjøremønster for ny lokalrute 53   

Ruteplan PDF, lokalbuss 53 Slettheia

Gyldig fra 27. februar 2017

 

 

 

Linje 51 og 52 – styrking av lokalbusstilbudet mellom Andøya/Bråvann og Vågsbygd senter

27. februar styrkes lokalbusstilbudet på Andøya og Bråvann. Lokalbuss linje 05 Andøya og 09 Bråvann erstattes av linje 51 Andøya og linje 52 Bråvann, som begge får flere avganger på kveldstid, samt avganger på lørdag.

Merk at lokalbusstilbudet fra 27. februar ikke lenger baserer seg på korrespondanse med andre linjer til/fra Kvadraturen på Vågsbygd senter, men kjører etter sin egen selvstendige ruteplan. Dette innebærer at du selv må beregne tilstrekkelig tid for videre reiser til/fra Kvadraturen med andre linjer.  

 
Linje 51 Andøya

 • Tilbudet på hverdager utvides med kveldsavgang én gang i timen mellom 18.10 og 21.10 fra Andøya
 • Nye avganger på lørdag, én avgang i timen mellom 09.10 og 18.10 fra Andøya
 • Flere avganger til/fra Kvadraturen og UiA i morgen- og ettermiddagsrushet


Linje 52 Bråvann

 • Tilbudet på hverdager utvides med kveldsavgang én gang i timen mellom 18.41 og 20.41 fra Bråvann
 • Nye avganger på lørdag, én avgang i timen mellom 09.41 og 17.41 fra Bråvann 

 
Det skjer ingen endringer i traseen for lokalbussene til/fra Andøya og Bråvann.

 

Ruteplan PDF, lokalbuss 51 Andøya 

Ruteplan PDF, lokalbuss 52 Bråvann

Gyldig fra 27. februar 2017


Lokalbuss linje 08 – flere avganger og bestillingsruter

Fra 27. februar styrkes lokalbusstilbudet i Ytre Randesund. Lokalbuss linje 08 vil får flere avganger på hverdager (hver time i rushtiden) – samt nye bestillingsruter i helgene. Lokalbussen vil også ha korrespondansemuligheter til andre busslinjer i Rona/Dvergsnes, og i sum gi beboere i ytre deler av Randesund et bedre busstilbud.


Ytre Randesund:
Det blir et nytt tilbud på strekningen Dvergsnes-Ytre Randesund-Rona da linje 08 styrkes med flere avganger og får avganger minst annenhver time, hver time i rushtiden (se rosa linje i kart). Det settes opp nye avganger på formiddagen på hverdager, mens enkelte avganger på lørdager og alle på søndager må bestilles før bruk. Det blir lagt til rette for overgang til/fra byen både på Dvergsnes (evt. Holte) og Rona, slik at passasjerer får flere valgmuligheter og lettere reise til andre reisemål som for eksempel Dyreparken og Sørlandssenteret. Som følge av omleggingen innstiller linje 17 sine avganger til Tømmerstø (brygge) og videre til Frikstad.

Merk: Enkelte avganger på linje 08 vil fortsette å betjene Holte skole og Eftevåg-Drange (se fiolett linje i kartet).

 

Ruteplan PDF, lokalbuss linje 08

Gyldig fra 27. februar 2017