Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • AKT Mobilbillett

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  AKT Mobilbillett
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Arkiv

Trafikkflyt

21.JUN 2017 | 15:45
Lista: Vanse

Holdeplassen Vanse rutebilgården flyttes midlertidig til RV 43 ved Rema 1000,

23.NOV 2016 | 00:00
Arendal: Elgveien

Elgveien stengt fra 28/11 – omkjøring for linje 102 Tromøy Vest

12.JUN 2017 | 12:00
Flekkefjord: E39 v/Sira

Skjeggestadtunnelen E39 stenges 7/8-15/9

Alle trafikkmeldinger
Nye ruteplaner og rutetilbud fra 15. august

Nye ruteplaner og rutetilbud fra 15. august

Høsten 2016 blir det gjennomført en del endringer og justeringer i ruteplanene i Vest-Agder. For å bedre håndtere passasjerøkning i rushtiden blir det på flere linjer satt opp flere avganger. Det blir også endring i trasé i enkelte områder for å gi et bedre og mer effektivt rutetilbud for de store reisestrømmene. Enkelte områder får også tilbud med kortere reisetid. Her finner du en oversikt over de viktigste endringene i Vest-Agder. Se forøvrig informasjon i de enkelte rutetabellene.

Nye ruteplaner og rutetilbud fra 15. august

 

RUTETABELLER

I Kristiansandsområdet starter de fleste linjene ordinær med ordinær ruteplan 15. august. Linje 49 starter 18. august. Sørlandsruta i området Mandal-Lindesnes-Lyngdal-Farsund starter høstrutene fra 18. august, det samme gjelder rutene i Flekkefjord-Kvinesdalområdet. I Aust-Agder kommer det ikke nye ruteplaner, her ble nytt rutetilbud satt i verk 27. juni.

Rutetabeller kan lastes ned i PDF-format her.

I enkelte områder justeres rutetidene i rushtiden for i enda større grad oppfylle arbeidsreisendes behov. En del avganger som kun har vært kjørt på skoledager blir nå ordinære avganger, som kjøres alle hverdager. Flere lokallinjer vil nå kjøre på skolefridager (ikke mellom jul og nyttår, påske og sommer), slik at du som kunde ikke lenger trenger å forholde deg til skolenes fridager når du benytter disse linjene. Merk at i Sørlandsrutas område endres alle linjenumre til nummer i 200-serien.

Oppdaterte rutetider finner du i reiseplanlegger eller i vår mobil-app, «AKT-Reise».

Last ned gratis fra App Store: 

 «AKT Reise» for iPhone 


Last ned gratis fra Google Play: 

«AKT Reise» for Android

 

Ruteplaner høst

Klikk på det enkelte ruteområdet for nærmere informasjon. Finn ruteplanene i Snarveien nedenfor

 Drift Buss Pos AKT RGB

Ordinære ruter fra 15. august.

De ordinære høstrutene i Kristiansansdsområdet starter, med enkelte unntak, 15. august. Det kommer nye rutetider på enkelte ruter.  

Følgende ruter starter også opp igjen 15. august: 

 • A2 HÅnes-Kvadraturen
 • D2 UIA-Kvadraturen-Voiebyen
 • A3 Søm - Kvadraturen
 • D3 Kvadraturen-Slettheia
 • D31 Direktebuss Vennesla 
 • A25 Rige
 • 29 Justvik - Ålefjær
 • 50 Søgne via Langenesveien
 • 07 Lokalrute Flekkerøy
 • 08 Lokalrute Ytre Randesund 
 • 34 Lokalrute Vennesla 

Følgende ruter starter opp igjen 18. august: 

 • 49 Lokalrute Ålo    

 

NYHETER HØSTEN 2016:

 

BYLINJER:

 • Linje 15 Tinnheia:
  • Frekvensøkning til 6 avganger i timen i rushtid morgen til Kvadraturen og ettermiddag til Tinnheia.  
 • Linje 22 Gimlekollen:
  • Linje 22 vil kun betjene Gimlekollen og snu ved Fagerholt (Harald Gilles vei). Dette gir bedre kapasitet og punktlighet for Justnesområdet.  Linje 22 går hver halvtime på hverdager til ca kl 17:00, ellers hver time. For reisende mellom Gimlekollen og Justvik er det mulig å bytte buss på Fagerholt og Universitetet i Agder.
 • Linje 23 Justvik:
  • Alle avganger til Justvik og Jærnesheia bli kjørt som linje 23 over Vollevannet (og ikke over Gimlekollen). Økning i antall avganger i rushtiden, mens reisetiden mellom Justvik og Kvadraturen reduseres med 4 minutter for dem som tidligere reiste med linje 22 fra Jærnesheia. 
 • Linje 29 Ålefjær:
  • Området får 2 avganger til Kvadraturen om morgenen og 2 tilbake om ettermiddagen. Avgangene vil ikke lenger gå via Jærnesheia og får dermed noe kortere kjøretid. For øvrig blir det bussbytte på Justvik skole.  Vær oppmerksom på at avgangene på kveldstid og lørdager må bestilles på forhånd på telefon 38 02 80 00 mellom kl 0800 og 2200, senest 2 timer før avgang, grunnet få reisende.
 • M1, M2, D2, M3, 05, 09, 50 på Vågsbygd senter terminal:
  • Den nye terminalen på Vågsbygd senter betjenes også av rutene 05, 09, M3 og D3 (som på sommerrutene). Vågsbygd senter blir dermed byttested for reisende til Andøya og Bråvann. Dette gir også disse områdene bedre forbindelse til bydelssenteret.
 • M1 Flekkerøy:
  • 15-minuttersfrekvens fra Universitetet i Agder til Flekkerøy på ettermiddagen vil starte én time tidligere.
 • Linje 05 Andøya:
  • Det settes opp en ny avgang fra Kvadraturen om morgenen slik at arbeidstakere i området kan reise uten bytte.
 • Linje 12 Eg/Sykehuset:
  • Det settes opp en ny avgang fra Kjos haveby lørdag morgen som ankommer Sykehuset i forbindelse med arbeidstidens start.
 • A3 Søm:
  • Det settes opp en ny ettermiddagsavgang i linje A3, slik at linjen får avgang hvert 20 minutt.
 • A2 Hånes:
  • Linje A2 får en raskere trasé og kortere kjøretid, og vil kjøre Baneheitunnelen til og fra Kvadraturen.

 

FORSTADSLINJER:

 • Linje 30/32 Strai / Mosby :
  • Justering av avgangstider både på linje 30 og 32, slik at det nå vil gå avganger hvert kvarter i rushtiden og for øvrig hver halvtime så lenge linje 32 til Høietun kjøres.
 • Linje 31 Vennesla:
  • For å gi et raskere og bedre tilbud til Vennesla blir det avganger hvert kvarter mellom Vennesla sentrum og Kristiansand via Torridalsveien i rushtiden. Perioden med halvtimesrute forlenges også og det blir en tidligere forbindelse til Sørlandsparken om morgenen. Direktebussen D31 fortsetter, men får nye avgangstider. For å kunne gi best mulig rutetilbud både fra Vennesla og langs Setesdalsvegen, endres avgangstidene på linje 30 mot Vennesla i rushtiden og på alle avganger mot Kristiansand hele døgnet.
 • Linje 35/36/37 Kjevik og Tveit:
  • Grunnet passasjerøkning settes det opp avganger i linje 35 til/fra Kristiansand også på søndager, slik at man kan reise uten bytte til Hamresanden, Kjevik, Ryen og Brattvollsheia. Linje 36 vil da gå Ve – Grødum også på søndager. På grunn av endret skoleskyss i Birkenes kommune i Aust-Agder fylke endres tidene på linje 37 til Birkeland. Merk at Tveitbussene endrer holdeplass i Kvadraturen og ikke lenger skal benytte Metroholdeplassene. Tveibussene vil fra 15. august stoppe ved Henrik Wergelandsg plass H (sammen med linje 31), Gyldengården og Tinghuset. Endring på linje 37 Birkenes medfører at Dønnestad får buss om morgenen (til Ve).
 • Linje 40 Søgne: Tangvall  - Høllen – Årosskogen.
  • Linje 40  får avgang hvert kvarter morgen og ettermiddag. Første avgang fra Årosskogen kjøres noe tidligere for å gi bedre forbindelse til Sørlandsparken. På skoledager vil det gå direktebusser fra Årosskogen som ikke kjører gjennom Kvadraturen, men Baneheitunnelen og Oddernestunnelen rett til Universitetet i Agder og Katedralskolen Gimle.
 • Linje 42/50 Langenes:
  • Får et raskere tilbud til Kristiansand i rushtiden da en del avganger i linje 42 (via Tangvall) endres til linje 50 og kjører raskeste vei til Kristiansand, via Vågsbygd. Strekningen Tangvall – Langenes får ca like mange avganger som i dag, men flere avganger vil kjøre via Søgne videregående skole.
 • Linje 45 Songdalen:
  • Første avgang fra Stokkeland vil gå noe tidligere for å rekke korrespondanse på Brennåsen. Dette gir bedre forbindelse også til Sørlandsparken.

 

LOKALLINJER:

 • Lokalrute 07 Flekkerøy:
  • vil nå også kjøre på skolefridager (ikke jule-, påske- og sommerferie)
 • Lokalrute 08 Ytre Randesund:
  • vil nå også kjøre på skolefridager (ikke jule-, påske- og sommerferie).
 • Lokalrute 34 til Heptekjerr, Lomtjønn og Heisel:
  • vil nå også kjøre på skolefridager (ikke jul-, påske- og sommerferie).
 • Lokalrute 47/49 Søgne:
  • Som følge av endringene på linje 40/42/50 vil det også bli endringer på lokallinjene i Søgne. Linje 47 til Torve, Lunde, Vedderheia, Ausviga, Lindelia og Trysnes får endring i avgangstid for å gi bedre korrespondanse på Tangvall. En del avganger får endret trase, men de fleste områdene får like mange eller flere avganger enn før. Avgangene vil også bli spredt bedre utover døgnet, både på hverdager og lørdager. Enkelte avganger som hittil har blitt kjørt kun på skoledager vil nå også kjøre på skolefridager (ikke jul-, påske- og sommerferie). Vær likevel oppmerksom på at det fremdeles er noen avganger som kun kjøres på skoledager.

 

Drift Buss Pos AKT RGB

Linje 200 og lokalruter

Høstruter starter 18. august. Gjelder både lokalruter og linje 200. 

NYHET:

Nye rutenumre

Alle rutenumre i Mandal-Lindesnes-Lyngdal-Farsundområdet endres til nummer i 200-serien. Linjer som tidligere har hatt nummer i 600 og 900-serien får dermed nytt rutenummer i rutetabell, skiltkasse, reiseplanlegger og sanntidssytem, med nummer som starter på 200:

 • 201 Mandal - Vigeland – Konsmo - Byremo
 • 202 Mandal - Marnardal - Bjelland
 • 203 Mandal - Sjølingstad - Vigeland  - Spangereid - Lindesnes
 • 204 Taxus Mandal
 • 205 Mandal - Tregde - Harkmark
 • 206 Mandal - Håland - Hesland
 • 207 Mandal - Hogganvik
 • 215 Mandal - Harkmark – Dal
 • 216 Mandal - Skjernøy

 

Sanntidsinformasjon på linje 200

I løpet av høsten 2016 driftssettes sanntidssystemet på bussene i linje 200 mellom Kristiansand-Mandal-Lindesnes-Lyngdal og Farsund. Dette betyr at du som reisende får nøyaktige prognoser for når bussen din forlater holdeplassen. 

Oppdaterte rutetider med sanntid vil du utover høsten finne i vår reiseplanlegger eller i vår mobil-app, «AKT-Reise».

 

 Drift Buss Pos AKT RGB

Ny ruteplan gyldig fra 18. august 

Nytt rutehefte for Flekkefjord og Kvinesdal fra 18. august, se pdf her

Nytt rutehefte for Sirdal og Gyland fra 18. august, se pdf her

 

 • Flekkefjord og Kvinesdal:      
  • Skoleelevene til videregående skoler i Farsund og Vanse må ta buss kl. 07:00 fra Flekkefjord og Liknes. Pga økt antall elever fra Lista/Farsund til videregående skole i Flekkefjord er det satt opp stor buss i stedet for maxi-taxi. Bussen starter på Ore kl 06:25 og kjører via Nordbygda, Borhaug og Hassel til Vanse. Avgang fra Vanse kl 06:45 via Lunde til Farsund sentrum, og derfra kl 07:00 via Åpta til Flekkefjord. Retur fra Flekkefjord kl 15:10 følger samme trasé.
 •  Sirdal og Gyland:
  • Skoledager er det ny avgang fra Tonstad kl 08:00 til Gyland. Korrespondanse med tog til Kr.sand og Oslo, samt med maxi-taxi videre til Flekkefjord. Ved skolefri kjører denne avgangen mandag tom fredag på bestilling.

Husk at alle bussene har sikkerhetsbelter som det er påbudt å bruke!

 

 

 
Snarvei