Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • NYHET! AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  NYHET! AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

12.OKT 2018 | 13:51
Vennesla: sentrum

Flytting holdeplass Vennesla sentrum nord 16.10-09.12

16.AUG 2018 | 11:10
Kvinesdal: Feda

Busser vil kun betjene Feda sentrum fra øst

26.JUL 2018 | 09:33
Arendal: Tromøy

Elgveien stenges fra og med mandag 30.07.18 til høsten 2020

Alle trafikkmeldinger
Nye busser i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal fra 1. januar

Nye busser i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal fra 1. januar

Sørlandsruta overtar fra 1.1.2016 rutekjøringen i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal på de rutene som i dag kjøres av Nettbuss Sør. AKT vil fortsatt ha ansvar for planlegging, markedsføring og kundeinformasjon.

Nye busser i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal fra 1. januar

 

Hvilke endringer vil DU merke som bussreisende?

 • Alle busser får ny farge og logo i Sørlandsrutas design. Det blir flere nye, universelt utformede busser.
 • Det blir enkelte endringer i rutetilbudet. Se punktet "Ruteendringer" lenger nede på siden.
 • Alle busslinjer får nytt linjenummer. Se punktet "Nye linjenummer" lenger nede på siden.
 • Det innføres et sanntidsinnformasjonssystem som forteller deg når bussen faktisk skal gå fra din holdeplass. Sanntid tas først i bruk etter en periode med kvalitetssikring.
 • Busskortet ditt og reiseproduktene på busskortet vil fungere som før operatørbyttet.

 

Nærmere informasjon om endringene i Flekkefjord/Kvinesdal

Finner du ikke svaret på dine spørsmål nedenfor, kan du kontakte oss post@akt.no eller ringe tlf 177.

 

RUTEENDRINGER FRA 1. JANUAR 2016

Det vil skje enkelte ruteendringer og justeringer i tilbudet som har betydning for deg som passasjer.

 

Linje 250/251 Flekkefjord-Kvinesdal-Lyngdal:

Fra 1/1-2016 gjelder ny ruteplan på strekningen Flekkefjord-Kvinesdal-Lyngdal. I hovedsak kjøres avgangene med 2-timers frekvens på dagtid (mandag-fredag), men med økt frekvens morgen og ettermiddag.

Traseendring Taxus:

På vei til Kråketona kjører bussen ikke opp Nyveien, men via Glendrangeveien og Øvreid. På Uenes kjører bussen Ringveien men svinger så inn i Tunveien til Ueneshallen. Det vil si at bussen ikke kjører via "Bleiedalen" og videre langs Uenesveien.

Sirdal-Stavanger:

”Sirdalsbussen” til og fra Stavanger kjører siste tur fredag 18/12-15. Ruten tas ikke opp igjen i sin nåværende form etter nyttår.  

 

Ruteendringene vil være tilgjengelige i vår reiseplanlegger på akt.no og i vår mobilapp «AKT Reise». Nedenfor finner du også pdf-versjon av ruteplanene fra 1. januar 2016. Merk at alle linjer får nye rutenummer fra 1. januar 2016, se også info under "Nye linjenummer"

 

Ruteplan pdf

Ruteplan for Flekkefjord og Kvinesdal, Linje 250-261, se ruteplan pdf her

Ruteplan for Sirdal og Gyland, se ruteplan pdf her

 

NYE LINJENUMMER

Fra 01.01.16 gjelder nye ruteplaner for Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal, samt for rutene til Lyngdal og Farsund. Rutene blir fra denne dato kjørt av Sørlandsruta. Busskort og priser er som før operatørskiftet, men merk at rutene i dette området fra denne dato endrer rutenummer. 

Linje 250-261, se ruteplan pdf her

Gammelt linjenummer

Nytt linjenummer

 

451

250

Flekkefjord - Lyngdal

 

251

Flekkefjord - Kvinesdal

452

252

Liknes - Storekvina - Kvinlog - Knaben

 

252B

Bestillingsrute Kvinlog - Knaben

453

253

Liknes - Gjemlestad - Kvinlog

470

271

Tonstad - Øvre Sirdal

 

2271

Ådneram - Sinnes

471

270

Flekkefjord - Gyland - Tonstad

472

går ut

 

475

går ut

 

480

260

Flekkefjord - Sira - Moi

484

263

Søyland skole - Flikka

485

264

Flekkefjord - Lilledrange

486

går ut

 

493

261

Flekkefjord - Hidra

495

265

Taxus Flekkefjord

 

262

Flekkefjord - Åna Sira

 

2265

Skoleruter Flekkefjord

 

PRISER OG REISEPRODUKTER

 • Prisene for bussreiser og tilgjengelige reiseprodukter vil være likt som før operatørbyttet.
 • Prisene vil derimot justeres som vanlig fra 1. februar 2016.

 

 

 

SANNTID PÅ HOLDEPLASSENE – Større forutsigbarhet

 • På utvalgte holdeplasser vil elektroniske tavler vise hvor mange minutter det er til avgang for de neste bussene. Når det er mer enn 10 minutter til avgang vises klokkeslett. Når det er mindre enn 10 minutter til avgang vil skiltet vise antall gjenstående minutter. Merk at avganger som ikke er koblet til sanntidssystemet vil vises med "ca" foran avgangstidspunktet. Sanntidsinformasjon er enda ikke tilgjengelig på skilt i området ("ca" på skilt som allerede henger oppe i Listerområdet refererer derfor foreløpig til rutetiden i ruteplanen).

SANNTID OM BORD PÅ BUSSEN

 • Sanntidsinformasjonssystemet driftsettes på busser i Flekkefjord/Kvinesdalområdet fra februar 2016
 • Systemet bygger på sammenkobling av GPS-teknologi og informasjon fra kjøretøydatamaskinen i hver enkelt buss. Den sammenstilte informasjonen gir hvert kjøretøy en posisjonsangivelse, som igjen gir grunnlag for automatisk å utarbeide prognoser for når bussen forventes å forlate din holdeplass. Denne informasjonen formidles til passasjerer på skilt/skjermer, nett og mobil/apper.
 • Ved større avvik og driftsforstyrrelser som sanntidsinformasjonssystemet ikke automatisk fanger opp, vil AKT legge ut informasjon og servicemeldinger på holdeplasser, nett, mobil og eventuelt om bord på bussen. 

SANNTID I APPER, PÅ NETT OG MOBIL – Full oversikt

 • Sanntid er tilgjengelig i våre reiseapper, i tillegg til nett- og mobilversjonen av vår reiseplanlegger og gir deg oppdatert sanntidsinformasjon for alle holdeplasser i Kristiansandsområdet,  store deler av Aust-Agder og Flekkefjord/Kvinesdalområdt. Du kan enkelt søke opp avgangs- og ankomsttider i sanntid for alle holdeplasser, også de som ikke har egen elektronisk sanntidstavle. Dermed har du alltid sanntidsinformasjon lett tilgjengelig, og du får full oversikt over når bussen går fra ditt stoppested.
 • Ved søk i reiseplanleggeren, vil alle søkeresultater som inneholder rutetider og ruteinformasjon i sanntid være merket med gult. Øvrige planlagte rutetider basert på ordinær ruteplan (ikke sanntid) vises med hvit tekst
 • Husk å lagre søkene du ofte benytter som FAVORITT (merket stjerne)

 

Les mer om sanntid her

 

 

bilde 785X400 REISEPENGER 1 

OPPDATER PERIODEKORTET I AKT NETTBUTIKK

 • Alle våre alderstilpassede periodekort (med unntak av enkelte voksenkort-kategorier) kan du oppdatere i nettbutikken.
 • Flexikort og 24-timersbillett kan også oppdateres i nettbutikken.
 • Du kan i tillegg fylle på reisepenger på kortet.
 • Betaling med bankkort (VISA/MasterCard).
 • Etter kjøp i nettbutikken vil ditt reisekort være klart til bruk på bussen neste dag fra klokken kl. 05.00.

 • MERK! Når brukerkonto er etablert, må denne tas i bruk innen 48 timer fra mottatt bekreftelsesmelding.

Les mer om nettbutikken her

 

 

 

REISEGARANTI 

Hva er reisegaranti?
Når svikt i kollektivtilbudet fører til at bussen er mer enn 20 minutter forsinket til din holdeplass, dekker vi drosjeregning inntil kr 500 på reiser under 1 time. Ved reiser mellom 1 og 3 timer dekker vi drosjeregning inntil kr 750 hvis bussen er mer enn 40 minutter forsinket til din holdeplass. Du må så snart som mulig, og senest 14 dager etter reisen, sende oss drosjeregning (originalkvittering) og oppgi hvilken bussrute, tid og sted.

Hvor gjelder garantien?
Reisegarantien gjelder på ruter utført av operatører som kjører på vegne av Agder Kollektivtrafikk AS. Reisegarantien gjelder ikke på nattbusser, ekspressbusser og flybusser (eller på busser til og fra Setesdalområdet).

Når gjelder garantien?
Hovedregelen er at Reisegarantien alltid gjelder. Dersom avviket er forhåndsannonsert, eller du vet eller burde vite, at årsaken til forsinkelsen ikke ligger hos transportøren, kan vi ikke tilby refusjon. Reisegarantien gjelder ikke dersom forsinkelsen eller innstillingen skyldes forhold utenfor transportørens kontroll, slik som ekstraordinære værforhold eller naturbegivenheter, uforutsette problemer med kjøreveien og andre trafikale forhold, offentlige påbud og forbud, streik og lockout etc. Den omfatter heller ikke følgeskaderav forsinkelsen, f.eks. at du ikke rekker tannlegetime, forretningsavtale eller en flyavgang.

Les mer om reisegaranti og last ned skjema for drosjerefusjon her

 

 

 

UTSALGSSTEDER 

 

Kundesenter

 • Kjøp og oppdatering av busskort kan du  gjøre på vårt kundesenter på Flekkefjord rutebilstasjon
 • På kundesenteret kan du betale med kontanter og bankkort.


Buss

 • De fleste busser har betalingsterminal for kjøp/oppdatering av busskort og enkeltbilletter med bankkort (VISA/MasterCard).
 • Husk at det alltid lønner seg å forhåndskjøpe reisen din med busskort eller reisepenger.


AKT Nettbutikk

 • For å benytte nettbutikken må du ha et AKT-busskort.
 • I nettbutikken kan du oppdatere ditt busskort med bankkort (VISA/MasterCard).
 • Oppdateringen er tilgjengelig allerede neste dag fra kl. 05.00 og skjer automatisk neste gang du bruker kortet på bussen.

 

✔ = Førstegangsutdelelse/kjøp/oppdatering / o = Kun oppdatering / ✗ = Ikke tilgjengelig

Reiseprodukt

Kundesenter

Buss

NettbutikkEnkeltbillett 


Barnekort (4–15 år)

o

Ungdomskort (16–19 år)

o

Ung voksenkort (20–29 år)

o

Voksenkort (30–66 år)

o

Honnørkort (over 67 år)

o

Reisepenger (verdikort)

o

24 timers billett Kristiansandsområdet

o

Periodekort Mandal

o

Periodekort Flekkefjord

o

Periodekort Hidra–Flekkefjord

Studentkort (heltidsstudent over 30 år)

✗ 

 

 

 

AKT FLEKKEFJORD (Rutebilstasjon)

Besøksadresse: Jernbaneveien 6, 4400 Flekkefjord
Telefon: 38 37 25 00

Åpningstider 

Kundesenter/info

Godsekspedisjon

Ventehall

Mandag—fredag

08.00–15.00

08.00–15.30

05.45–18.00

Lørdag

Stengt

Stengt

08.15–15.00

Søndag

Stengt

Stengt

14.00–18.00

 Ved ferier og offentlige fridager kan åpningstidene fravike tidene nevnt over

  

 

Vis større kart

 

KONTAKT AKT FOR SPØRSMÅL/TILBAKEMELDINGER OM KOLLEKTIVTILBUDET

 • Hvis du har synspunkter på kollektivtrafikken i Agder kan du stille spørsmål, komme med forslag eller rapportere noe til oss på våre kontaktskjema. Vi svarer på henvendelsen eller videreformidler til rette selskap/vedkommende.
 • Merk at ingen av sjåførene på Agder er ansatt i AKT, men i de ulike selskapene AKT har kontrakt med. Henvendelser angående sjåfører blir derfor videresendt det enkelte selskap hvor sjåføren er ansatt i for oppfølging der.
 • Alle henvendelser blir besvart fortløpende, men gjelder det ruteopplysninger eller andre hastesaker anbefaler vi at du benytter tlf 177, som er åpen til kl 20 hver dag (ringer du utenfra Agderfylkene må du ringe 815 00 194). 

Du kan kontakte oss her

 
Snarveier