Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • NYHET! AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    NYHET! AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Arkiv

Trafikkflyt

21.OKT 2017 | 17:51
Agder: avvik flomsituasjon

Konsekvenser for skoleskyss i Aust-Agder mandag morgen

11.OKT 2017 | 14:18
Kristiansand: Søm (2:2)

Ordinær trasé for M3 fra 14/10, midlertidig trasé for A3 og skolerute 2254 fra 16/10

04.OKT 2017 | 12:00
Lillesand: Jernbanegata

Jernbanegata i Lillesand stenges mandag 9/10 kl 06:00

Alle trafikkmeldinger
Flom på Sørlandet

Flom på Sørlandet

Selv om situasjonen nå begynner å normalisere seg i de fleste områder etter flomsituasjonen i helgen, kan det fremdeles forventes avvik og forsinkelser i kollektivtrafikken i enkelte deler av Agder. Vi gjør oppmerksom på at noen områder fremdeles har stengte veier som det vil ta litt tid og åpne, dette kommer til å få konsekvenser for skolekjøring neste uke. I noen områder kan det bli nødvendig å frakte skolebarn fram til hovedveien, fordi bussen ikke kan kjøre på de mindre veiene enda. vi ber om at foresatte selv hjelper til og følger elever der hvor det ikke er fremkommelig for buss/drosjer på de mindre veiene til å hente elever,slik at elver kommer seg til holdeplass som betjenes av buss/drosje.

Flom på Sørlandet

 

Status

INNSTILLINGER I REISEPLANLEGGER/REISEAPP 

Bruk vår reiseplanlegger eller app AKT Reise til å finne informasjon om konkrete avganger. Nedenfor finner du innmeldt informasjon i de ulike ruteområdene. Du kan også følge situasjonen på våre Facebooksider

 

VEIFORHOLD (Statens vegvesen):

For generell informasjon om veiforhold, sjekk trafikkinformasjon hos Statens vegvesen:

Du kan også følge situasjonen på ulike trafikkamera, som forskjellige aktører har satt opp enkelte steder på Agder,  se info om trafikkamera her

TRAFIKKAVVIK

 

STATUS TRAFIKKSITUASJON VEST-AGDER UTENFOR KRISTIANSANDSOMRÅDET

E39 stengt ved Herdalen i Lyngdal kommune
På grunn av skader på brua ved Opsal-krysset i Lyngdal kommune som følge av flommen i forrige uke er E39 stengt inntil videre. Vegen kan bli stengt i flere døgn.
Denne saken oppdateres i egen artikkel her

Akutte hendelser i trafikken publiseres i reiseplanlegger og apper på holdeplassnivå.

Grunnet ekstremværet kan det oppstå plutselige hendelser i trafikkbildet som påvirker kollektivtrafikken. AKT publiserer avviksmeldinger på holdeplassnivå i reiseplanlegger og reiseapper. Hvis vi har fått innmeldt et avvik vil vi legge ut en avviksmelding for de holdeplasser avviket gjelder. Når bruker reiseplanlegger og avgangslister, vil du få opp avvikene som eventuelt gjelder for din holdeplass/reisestrekning, markert med gult symbol.

 

Bilde Mobil 2 Avviksmelding     Bilde Mobil 3 Avviksmelding