Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

 • AKT Nettbutikk

  Oppdater busskortet ditt.

  AKT Nettbutikk
 • NYHET! AKT Billett-app

  Forhåndskjøp enkeltbilletter.

  NYHET! AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Arkiv

Trafikkflyt

21.OKT 2017 | 17:51
Agder: avvik flomsituasjon

Konsekvenser for skoleskyss i Aust-Agder mandag morgen

11.OKT 2017 | 14:18
Kristiansand: Søm (2:2)

Ordinær trasé for M3 fra 14/10, midlertidig trasé for A3 og skolerute 2254 fra 16/10

04.OKT 2017 | 12:00
Lillesand: Jernbanegata

Jernbanegata i Lillesand stenges mandag 9/10 kl 06:00

Alle trafikkmeldinger
Dialogmøte anbud båtruter Kristiansand og Søgne

Dialogmøte anbud båtruter Kristiansand og Søgne

12. september inviterer AKT til dialog med leverandører om drift av båtruter i kommunene Kristiansand og Søgne

Dialogmøte anbud båtruter Kristiansand og Søgne

 

T

Invitasjon til dialogmøte med leverandører om drift av båtruter i kommunene Kristiansand og Søgne

Agder Kollektivtrafikk AS skal anbudsutsette båtrutene Kongshavn – Randøya i Kristiansand kommune og Høllen – Borøya – Ny Hellesund i Søgne kommune i henhold til lov om offentlig anskaffelser. Oppstart av ny kontrakt er 1.7.2018. I den forbindelse ønsker AKT å invitere til dialog med leverandører i en tidlig fase slik at forventningene til ny kontrakt kan drøftes i felleskap.

Tid:        Tirsdag 12. september 2017 kl. 12:00- 14:00

Sted:      AKT, Tollbodgata 22, 2. etg. i Kristiansand

 

Målgrupper:

 • Leverandører av båttjenester

 

 Formålet med dialogmøte er:

 1. AKT ønsker å formidle sine planer for båtrutene i kommunene Kristiansand og Søgne.
 2. AKT ønsker innspill fra markedet på gode løsninger for drift av hver av båtrutene.

Hensikten med møtet er å gjennomføre dialog med interessentene på en konkurransenøytral måte.

AKT vil at påmeldte deltakere/selskaper forbereder en presentasjon om selskapet samt vurderinger og innspill til anbudsutsettingen av båttrafikken i Kristiansand og Søgne. Det er ønskelig at presentasjonen har innspill vedr. egnet båtmateriell og drivstoff, rutetilbud utover skoletransport og hvilke krav og tiltak i konkurransegrunnlaget som kan medføre at det blir en rasjonell og kostnadseffektiv drift mv. Presentasjonen kan ha en varighet på 10-15 minutter.

Det vil bli ført et referat fra møtet som vil bli gjort offentlig tilgjengelig, sammen men presentasjonene fra møtet.

 

Foreløpig program:

12:00     Velkommen.

               Presentasjon av AKT. v/Siv Wiken, adm.dir. AKT

               Informasjon om anskaffelsen og oppdraget. v/Hilde Bergersen, plansjef AKT

12:30     Forberedte innlegg ca. 10-15 minutter v/ alle påmeldte aktører.

13:00     Pause

13:15     Presentasjoner fortsetter.

13:45     Diskusjon og oppsummering

Senest 14:00      Slutt

Enkel servering i møte.

 

Påmelding:

Påmelding og eventuelle spørsmål om konferansen sendes til: anbud@akt.no.

Påmeldingsfristen er 8. september 2017.  Vi ber om at dere oppgir navn på organisasjon, deltakere og epostadresse som deltakere kan kontaktes på.

 Vel møtt!