Agder Kollektivtrafikk

Forhåndskjøp reise

  • AKT Nettbutikk

    Oppdater busskortet ditt.

    AKT Nettbutikk
  • NYHET! AKT Billett-app

    Forhåndskjøp enkeltbilletter.

    NYHET! AKT Billett-app
Avansert
Skjul reiseplanlegger

Aktuelt

Trafikkflyt

18.FEB 2018 | 00:00
Avganger merket "S"

Avganger merket "S" i ruteplan er innstilt i skolens vinterferie

12.FEB 2018 | 14:16
Arendal: sentrum

Blødekjærtunnelen stengt 16.02. 21:00 – 05.03 06:00

09.FEB 2018 | 15:32
Kristiansand: Eigevann

Holdeplass Eigevannskrysset midlertidig stengt fra 12.01

Alle trafikkmeldinger
AKT nettbutikk – for hele Agder!

AKT nettbutikk – for hele Agder!

Mandag 16. oktober lanserte vi en ny og mer brukervennlig nettbutikk for hele Agder.

AKT nettbutikk – for hele Agder!

  

Tidligere bruker eller ny bruker

Dersom du har brukerkonto i den gamle nettbutikken fra før, logger du deg bare inn på vanlig måte. Nye brukere kan enkelt opprette ny brukerkonto.

AKT Nettbutikk>>

 

Produkter

Her kan du oppdatere ditt busskort innenfor reisekategoriene 30-dagersbillett, 180-dagersbillett (voksen 30–66 år), Flexikort for Kristiansandsområdet og 24-timersbillett i Kristiansandsområdet. Merk at du i den nye nettbutikken har større fleksibilitet enn tidligere, ved at du kan velge fra-til hvilke soner din periodebillett skal gjelde. 

Merk at nå oppnår du 10 % rabatt på alle periodebilletter ved kjøp i nettbutikken ut 2017.

I nettbutikken kan du holde oversikt over gjenstående dager på periodebillettene, slik at du kan kjøpe ny periode i god tid før den gamle perioden utløper. Du taper ingen dager ved å kjøpe neste periode før foregående er utløpt. På Flexikortet finner du også gjenstående reiser, men merk at oversikten ikke tar med dagens gjennomførte reiser, men at dette først kommer med i oversikten neste dag. 

Betaling

I tillegg kan du fylle på reisepenger på busskortet. Du betaler for oppdatering/kjøp med bankkort (Visa/MasterCard).

Bilder av ny nettbutikk